Det kommunale selvstyre er udfordret af serviceloven og udgiftspresset på socialområdet

KOMDIR ser positivt på, at KL og Regeringen er blevet enige om at gøre en række af anbefalingerne fra de to Tranæs-udvalgs-rapporter til konkret virkelighed. KOMDIR arbejder for, at rammevilkårene for kommunalbestyrelserne bliver så velfungerende som muligt. Og sjældent er det skrevet tydeligere end i denne artikel af Torben Tranæs i publikationen ”Administrativ debat” # maj 2024. Det samme perspektiv er at læse i Tranæs-rapport nr. 2.

Folkemøde 2024

FOLKEMØDE PÅ BORNHOLM I SIGTE … KOMDIR er på Folkemødet og kan bidrage til debatter om velfærdssamfundet, civilsamfundet og offentlig topledelse.

Anbefalinger på socialområdet

Der er udsigt til mere holdbar styring af området med de nye anbefalinger, men det vil tage tid at ændre kursen.
Vores formand Eik Møller har talt med journalist Christina Yoon, NB-økonomi om de økonomiske konsekvenser af de anbefalinger, som Ekspertudvalget på socialområdet udkom med i går.

God kampdag

35 pct. af de knap 400 kommunale topledere er kvinder. Det viser en kortlægning, som Altinget.dk har gennemført.

Gentænkning af beskæftigelsespolitikken

Den kommunale beskæftigelsespolitik er meget mere end at få borgere i arbejde. Den kommunale beskæftigelsespolitik handler lige så meget om helhedsorienterede sociale indsatser og virksomhedernes behov for arbejdskraft.

KOMDIRs ledelsesopråb: Helhedsorienteret indsatser

Medarbejdere og chefer i de enkelte kommuner risikerer at løbe i hver sin retning, hvis ikke direktionen sætter turbo på en grundig samtale om, hvad en helhedsorienteret indsats skal betyde i lige præcis i din kommune.

De yngre generationer er opdraget i et familiedemokrati

Færre unge ønsker at være ledere. Det kan ifølge Kommunaldirektørforeningens formand Eik Møller blive et demokratisk problem, fordi politiske beslutninger ikke kan føres ud i livet, hvis ikke der kan rekrutteres ledere.

Mere ledelse - Mindre detailstyring - Bedre velfærd

De kommunale chefforeninger og KL har udgivet et fælles oplæg om ledelse i kommunerne. Der er indsamlet 14 kommunale eksempler på, hvordan kommuner fra hele landet har grebet opgaven an med mere ledelse og færre regler og krav.

Tal sammen om gratis goder

Hvad er repræsentation? Hvad er uforsvarlige frynsegoder, når vi taler om gratis adgang til svømmehal, tivoli og koncerter?

Debatmøde 26. september 2023: Frisættelse for hvem?

Frisættelse er blevet det nye tryllemiddel, som skal løse alle udfordringer i den offentlige sektor. Men hvem er det, som skal frisættes? Og hvad betyder det for medarbejderne i den offentlige sektor? Vil det føre til bedre service for borgerne?

Direktørlønninger i det offentlige

Hvor meget tjener direktørerne i din kommune? Og er der åbenhed om lønnen til de kommunale topledere? Flere kommuner offentliggør lønnen på deres hjemmeside.

KOMDIR i pressen: Kommunaldirektøren står for skud

Mandag Morgen har d. 20. februar 2023 udgivet et tema om vilkårerne som kommunaldirektør. Her peger en optælling på, at hver tredje kommunaldirektør er blevet udskiftet på to år, en tendens som Mandag Morgen går i dybden med.

Invitation til gratis FORUM/KOMDIR-konferencer: Frisættelse - fra 7 til mange

Syv kommuner fik i 2021 frihed til at drive dagtilbud, folkeskoler og ældreområdet på nye måder. Statsministeren varslede i sin nytårstale for 2022, at alle kommuner får samme mulighed. Forum for Fremtidens Offentlige Styring og Ledelse vil derfor - i samarbejde med KOMDIR - kigge nærmere på ’de oprindelige syv’: Hvilke erfaringer tager de med fra det første år? Hvilke børnesygdomme er de stødt på? Har de fået – og hvor vigtig er egentlig – reel frihed fra statslige regler? Hvilke mål har de for de kommende år, og hvor ser de det største potentiale?

Konference: Ydmyghed i Ledelse

Forfatter Karsten Mellon, Hans Reitzels Forlag, Lederne og Djøf inviterer til konference om ydmyghed i Ledelse. Flere KOMDIR-medlemmer deltager i konferencen

Invitation til arrangement om ledelsesevaluering

Er ledelsesevaluering en vej til bedre ledelse? Det spørger Forum om, når de inviterer til debatmøde den 5. november om det fællesoffentlige værktøj til ledelsesevaluering. Deltagelse er gratis for KOMDIR-medlemmer

KOMDIR i pressen: Alle vil have de unges arbejdskraft (P1 Orientering)

Ved midnat får 93.000 unge at vide, om de er kommet ind på deres drømmeuddannelse. Men de unges studieoptag interesserer ikke kun de unge, det handler om. Offentlige og private arbejdsgivere vil også følge optaget med stor interesse. For der er kamp om de unge. Og især kommunerne har store problemer med at rekruttere uddannet arbejdskraft. Gæst er næstformand i Kommunaldirektørforeningen, Eik Møller

Lokaldemokrati i nybrud - Læs de 10 indsigter

Hvordan står det til med borgerinddragelsen i kommunerne anno 2021? Hvilke barrierer og potentialer oplever kommunerne? Og hvilken rolle spiller kommunaldirektøren? Det er nogle af de spørgsmål, Kommunaldirektørforeningen sammen med Tænketanken Mandag Morgen forsøger at besvare i en ny undersøgelse ’Lokaldemokrati i nybrud’,

Materiale fra KOMDIR landsmøde d. 6. maj 2021

D. 6. maj holdt Kommunaldirektørforeningen landsmøde under temaet "Fremtidens kommune og kommunaldirektørens rolle heri". Grundet corona-situationen var det foreningen første virtuelle landsmøde, hvor medlemmerne kunne følge med fra skærmen.

Niels Ågesen genvalgt som formand

Niels Ågesen blev fredag genvalgt som formand for Kommunaldirektørforeningen i forbindelse med KOMDIRs virtuelle generalforsamling, mens Eik Møller blev genvalgt som næstformand.

Nytårshilsen fra formanden

Hvordan samler man op på et år som 2020. Formand Niels Ågesen gør et forsøg i årets nytårshilsen

KOMDIR i pressen: Frihedsforsøg er et vigtigt og værdifuldt skridt

”Vild og vidtgående ide" var statsministerens egne ord i forbindelse med Folketingets åbning. Syv kommuner, der skal sættes fri på enten skole-, dagtilbuds- eller ældreområdet. Syv kommuner, der skal sættes fri for regulering, styring og bureaukrati – og fri til at finde deres egen vej til mere nærvær og bedre velfærd. I Kommunaldirektørforeningen kvitterer vi regeringen for udspillet og håber, at det kan finde opbakning både i Folketinget og i de syv kommunalbestyrelser

VI DELER: Gråzoner og grænsekrydsere – nordjysk nedlukning giver nye udfordringer

Siden Statsministeren i sidste uge annoncerede en ny nedlukning af syv nordjyske kommuner, har de haft travlt i blandt andet Hjørring Kommune. Opgaven er dog en lidt anden, end den kommunaldirektør Tommy Christiansen havde forudset. Det handler denne gang mindre om egen kommunal drift og mere om at være bindeled mellem borgere og de statslige myndigheder. Det handler om gråzoner og grænsekrydsere.

VI DELER: Da Lars og Lars så rødt

Høje Taastrup og Nyborg kommune kom i august under ’skærpet opmærksomhed’, da de lokale smittetryk oversteg den magiske grænse på 20. Kommunaldirektør i Høje Taastrup, Lars Holte, og Nyborgs Lars Svenningsen, fortæller her om deres erfaring med at gå fra gul til rød.

KOMDIR i pressen: Coronakrisen rusker op i arbejdsgangene

Da Mette Frederiksen lukkede store dele af Danmark ned i marts, fik kommuner og andre myndigheder en hidtil uset frihed til at afprøve nye løsninger – og til at begå fejl. Nu vil topledere overføre de gode erfaringer fra Coronakrisen. Det er sværere, end det lyder. Vanens magt er stor.

Nyhedsbrev september 2020

Budgetprocessen er i gang og på mange måder føles det lidt som ’business as usual’. Men intet er jo som
det plejer i år – heller ikke budgetterne. Vi er stadig påvirkede af Coronakrisen, vi er fortsat i
sundhedsberedskab og vi forsøger samtidig at holde fast i den læring, vi fik med fra Coronakrisen.
KOMDIRs formand giver en status og sender en invitation til KOMDIRs Corona-webinar.

KOMDIR i pressen: Fra kriseledelse til offentlig ledelse på en ny måde

Den offentlige sektor skal ledes på ’en ny måde’, stod der i regeringens forståelsespapir. Nu er nærhedsreformen kommet i efterårets politiske kalender, og det er oplagt at kigge på nogle af Coronakrisens erfaringer, når vejen væk fra bureaukrati og frem mod større faglig frisættelse skal findes.

Undersøgelse: Læring af Coronakrisen

Kommunaldirektørforeningen har undersøgt i hvilken grad, landets kommunaldirektører har oplevet forandringer under krisen, som de gerne vil fastholde, og hvad de forandringer indebærer. Mens digitalisering synes at være den helt store gevinst, er der også en lang række ledelsesmæssige erfaringer, som kommunaldirektørerne gerne vil tage med videre. Læs undersøgelsen her.

KOMDIR i pressen: Opråb fra nye byrødder

Frustrerede lokalpolitikere føler hverken de sætter dagsorden eller politisk retning for kommunerne. Det er en klar ledelsesopgave at støtte et politisk rum for alle byrådspolitikere, understreger formanden for landets kommunaldirektører i Altinget.

KOMDIR i pressen: Nu genåbner vi også det lokale demokrati

Krise- og kommandostyring har præget ledelsen af landets kommuner under covid-19. Men nu er det tid til at få det lokale demokratiske arbejde op i gear, siger formanden for Kommunaldirektørforeningen, Niels Nybye Ågesen, til Altinget

KOMDIR i pressen: Et nødvendigt skub ud over timetervippen

De seneste par uger har vist, at vi alle bærer evnen og viljen til at hjælpe verden, samfundet og hinanden. Vi kommer næppe til at opleve den samme selvopofrelse, når hverdagen vender tilbage, vurderer kommunaldirektør Niels Nybye Ågesen i Mandag Morgen. Men lidt er også noget. Og der er behov for det.

En ny fase kræver nyt fokus

Med en kontrolleret genåbning af daginstitutioner og skoler, bevæger vi os ind i en ny fase af Corona-epidemien og den kommunale krisehåndtering. KOMDIRs hovedbestyrelse deler her nogle af de opmærksomhedspunkter, de hver især arbejder med lige nu

Nyhedsbrev september 2019

’Mens vi venter’ kunne godt have været overskriften på dette nyhedsbrev. For siden den nye hovedbestyrelse tiltrådte i maj, har vi ventet på udfaldet af et folketingsvalg; Vi har ventet på en regering og et regeringsgrundlag, der viste sig at være et forståelsespapir; Vi har ventet på en ny departementschef i Finansministeriet og på en finansministers økonomiaftale. Og nå ja, I har naturligvis også ventet spændt på dette nyhedsbrev. Når overskriften alligevel er blevet en anden, skyldes det, at vi hverken i kommunerne eller i KOMDIRs hovedbestyrelse blot har siddet og ventet – tværtimod.

Niels Nybye Ågesen ny formand for KOMDIR

Niels Nybye Ågesen fra Vejle blev valgt som ny formand for Kommunaldirektørernes forening, KOMDIR, på foreningens generalforsamling fredag d. 3. maj. Ågesen afløser Roskildes kommunaldirektør Henrik Kolind, der takker af efter fire år som formand.

Offentlig ledelse sat på spidsen

Regeringen har netop fremlagt et udspil til en ledelses- og kompetencereform. Det er positivt, at regeringen med reformen ønsker at sætte fokus på hvordan, der skabes bedre ledelse i den offentlige sektor. Vi bakker op om at understøtte udviklingen af ledelse og kompetencer i den offentlige sektor. Men vi må holde fast i, at udgangspunktet faktisk er rigtig godt. Danmark har en af de mest veldrevne offentlige sektorer. Det skyldes indsatsen fra dedikerede ledere og medarbejdere i den offentlige sektor, der hver dag gør en forskel for borgerne.

4 pejlemærker for en sammenhængende offentlig sektor

Nyt debatoplæg fra KOMDIR indbyder til dialog om sammenhængen i den offentlige sektor. Oplægget bygger videre på det tidligere forvaltningspolitiske oplæg fra 2013.
Der er vigtige samfundsmæssige ting på spil – det ønsker vi at invitere os ind i dialogen om.

Nyhedsbrev oktober 2018

I løbet af sommer og sensommer har Hovedbestyrelsen særligt været optaget af de udmeldinger, der er kommet i forbindelse med Ledelseskommissionens rapport.

Et værdifuldt bidrag til endnu bedre ledelse i den offentlige sektor

Kommunaldirektørforeningen hilser Ledelseskommissionens rapport velkommen og er generelt enige i de værdier og forslag, som er resultat af arbejdet. Vi finder det imidlertid afgørende, at man i arbejdet med at konkretisere Kommissionens anbefalinger fastholder fokus på ledelse som det helt centrale element og kobler dette med relevante styringsværktøjer i situationen. Man må ikke forfalde til nye rapporteringskrav og detailstyring, hvilket underminerer den lokale mulighed for at bedrive god ledelse.

Henrik Kolind: Lad alle være frikommuner

Velfærdsområdet er under kolossal forandring i landets kommuner, men innovationskraften er hæmmet af for mange regler. Lad alle kommuner blive fri, opfordrer kommunaldirektørforeningens formand, Henrik Kolind, i et interview til denoffentlige.dk

Vi skal tilbage til fællesskabet

Velfærd handler om at skabe smarte og effektive fælles løsninger, påpeger kommunaldirektørforeningens formand, Henrik Kolind i et interview til denoffentlige.dk

Tilfredshed med Bo Smith-udvalgets rapport

Henrik Kolind, kommunaldirektør i Roskilde Kommune og formand for Kommunaldirektørforening KOMDIR, hilser med tilfredshed, at Bo Smith-udvalgets rapport i høj grad sætter fokus på de særlige forhold, der er for samarbejdet mellem det politiske system og topembedsmændene i kommunerne - og at billedet er, at samarbejdet er velfungerende

Henrik Kolind valgt som ny formand for KOMDIR

På foreningens generalforsamling fredag den 8. maj 2015 blev Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune, valgt som ny formand for Kommunaldirektørforeningen Danmark