Materiale fra KOMDIR og FORUM konferencen ’Lederskab og Sammenhængskraft’ 21. juni 2018

Den 21. juni afholdte KOMDIR i samarbejde med FORUM en konference med temaet lederskab og sammenhængskraft i udviklingen af den kommunale velfærd

Her blev der stillet skarpt på udvikling og styring af den offentlige sektor og forventninger og roller til den kommunale topledelse i denne proces. Forskere, ledelsestænkere og repræsentanter fra DI, Udfordringspanelerne og den svenske Tillitsdelegation bidrog med oplæg og temasessioner i løbet af dagen.

 

Du kan hente materialet fra oplægsholderne her:

 

Og oplæggene fra 5 temasessioner kan hentes her: