Hovedbestyrelsens mødereferater

Hovedbestyrelsen sætter den strategiske retning for KOMDIRs arbejde.
Her publiceres referater fra møder i Hovedbestyrelsen.