Om KOMDIR

Kommunaldirektørforeningen i Danmark er et forum for kommunale topchefer, som ønsker en kvalificeret platform for dialog og videndeling om det overordnede og tværgående strategiske lederskab samt om den kommunale topleders udvikling, udfordringer og faglighed.

Foreningen har 119 medlemmer ansat i kommunale administrative topstillinger så som kommunaldirektører, administrerende direktører, ordførende direktører eller direktører med ansvar for overordnet og tværgående strategisk ledelse. Alle 98 kommuner i Danmark er repræsenteret i foreningen. 

Kommunaldirektørforeningens formandskab udgøres af formand og næstformand, der vælges for to år ad gangen på foreningens årlige generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.