Formål

Formålet med KOMDIR er blandt andet at skabe en platform for dialog og vidensdeling mellem kommunale topledere.

KOMDIR er et forum for kommunale topchefer, som ønsker en kvalificeret platform for dialog og videndeling om det overordnede og tværgående strategiske lederskab samt om den kommunale topleders udvikling, udfordringer og faglighed.

KOMDIR ønsker at optræde som en konstruktiv meningsdanner, der deltager i den offentlige debat om kommunernes rolle og udviklingen af den danske velfærdsmodel med udgangspunkt i topchefens position.