Historien

Kommunaldirektørforeningen blev dannet i 1971 ved en sammenlægning af Kæmnerforeningen og Kommunesekretærforeningen. Foreningen kan dateres til 1913 og fejrede 100 års jubilæum i 2013.

Kæmnerforeningen dateres tilbage til 1913 og Kommunesekretærforeningen til 1926. Der var en omfattende strukturændring på vej i kommunerne og cheferne kunne forventes at få nye behov. Samtidig blev de økonomiske bånd stadig strammere ude i kommunerne med nye krav til de kommunale chefer til følge. De to foreninger begyndte at nærme sig hinanden i 1968 i lyset af kommunalreformen.

I 1970 nedsattes et fællesudvalg. Dette udvalg, der bestod af tre medlemmer fra Kommunesekretærforeningen og tre medlemmer fra Kæmnerforeningen, arbejdede for at finde et fælles fodfæste for de to foreninger.

Foreningerne blev enige om, med rod i de respektive foreningers praksis, at den nye forening skulle arbejde for at dygtiggøre og støtte medlemmerne i udførelsen af deres hverv. Desuden skulle foreningen arbejde på at fremme kollegaers og kommuners samarbejde. Foreningen skulle være en faglig forening og IKKE en forening, der ville gå ind i fagforeningsspørgsmål.

Efter de to foreningers generalforsamling i 1970 gik det stærkt. Fællesudvalget fik bemyndigelse til at udarbejde udkast til vedtægter til den nye forening "Kommunaldirektørforeningen". Efter dette udkast blev godkendt på den ekstraordinære generalforsamlinger i foråret 1971, blev Kommunaldirektørforeningen stiftet den 30. april 1971 med konstituerende generalforsamling den 8. oktober 1971.

Den nye forening var klar i 1971 til at servicere sine medlemmer. Foreningen opstod som følge af opgaveændringer i kommunerne. Foreningens vigtigste arbejdsområder har siden fulgt udviklingen i de kommunale chefers opgaver. Dette afspejles i foreningens vedtægter. I 1970'erne var økonomien i fokus, i 80'erne var det personale, løn og ledelse. I 90'erne blev dette afløst af en ny bølge; ledelse, koordinering og helhed.

Foreningen arbejder med temaer, der er vigtige for medlemmerne. Der bliver udgivet debatoplæg og holdt temamøder for blot at nævne et par tiltag. Foreningen har siden starten udviklet sig til et vigtigt kollegialt forum for medlemmerne.

Et andet vigtigt træk ved foreningen er samarbejdet med den politiske del af den kommunale struktur. Som de to oprindelige foreninger følger Kommunaldirektørforeningen klart opdelingen mellem det administrative og det politiske niveau.

Ovenstående oplysninger er hentet fra rapporten "De kommunale chefforeninger - en beskrivelse af strukturer og arbejdsområder", udarbejdet af Institut for Erhvervsret og Politologi, Odense Universitet, i 1992.

Rapporten dækker en beskrivelse af chefforeningernes historie, interne struktur, bestyrelsesarbejde, medlemstal, økonomi, kredsarbejde, foreningens funktioner og eksterne relationer.