Debatmøde om frisættelse af velfærdssamfundet

FORUM - for Fremtidens Offentlige Styring og Ledelse og Fagbevægelsens Hovedorganisation inviterede til debat om frisættelse af velfærdssamfundet den 26. september 2023.

Formand for KOMDIR, Eik Møller præsenterede KOMDIRs synpunkt om, at det handler om frisættelse til noget og ikke frisættelse fra noget.

Med udgangspunkt i Ballerup Kommunes erfaringer med sammenhængende borgerforløb præsenterede Eik Møller de nye ledelsesroller, som frisættelse afstedkommer.

Erfaringerne fra Ballerup Kommune viser, at frisættelse har ført til en øget tilfredshed blandt borgerne. Kommunerne kan skabe sammenhæng på tværs af lovgivninger og sektorer. Med frisættelse og sammenhængende forløb bliver borgerne herrer i eget hus. Borgerne får større indflydelse på eget liv, når det ikke længere er kommunen, der ved bedst og bestemmer det hele.

Systemet er indrettet på en måde, hvor medarbejderne leder efter ”fejl og mangler” ved borgerens situation, fordi disse fejl udløser en bevilling. Det skal vi væk fra.

Det er et fælles projekt at frisætte velfærdssamfundet:
👉 Frisættelse handler om at give borgerne det rigtige
👉 Frisættelse kræver også ledelse og nye roller for lokalpolitikerne
👉 Frisættelse bør involvere medarbejderne og de faglige organisationer.

Der er mere end 200 frisættelsesaktiviteter i gang på dagtilbud, skoleområdet og ældreområdet.

Læs mere om debatmødet: https://polsci.ku.dk/forum/arrangementer/afholdte-arrangementer/frisaet…