Hovedbestyrelsen samlet til strategiseminar

KOMDIRs hovedbestyrelse var samlet til strategiseminar den 10. august 2023 i Odense

Hvordan ser fremtidens velfærdssamfund ud?

Hvordan styrer og organiserer vi levering af offentlig service?

Og hvordan bidrager kommunaldirektører til den offentlige samtale om de høje forventninger fra borgere og Folketinget?

Det er nogle af de spørgsmål og udfordringer, som foreningens nyvalgte hovedbestyrelse er optaget af. De var samlet til strategiseminar om foreningens arbejde for perioden 2023-25 i Odense i går.

Hovedbestyrelsen blev valgt på generalforsamlingen i maj 2023 og er valgt for en 2-årig periode. Strategiseminaret blev startskuddet for, at KOMDIR nu er i arbejdstøjet.