Skal du med på det næste hold STRATEGISK BYLEDELSE FOR DIREKTØRER med tilmeldingsfrist 10. februar?

Kompetenceudviklingsforløbet er designet til direktører i danske kommuner, som ønsker at blive bedre rustet til at håndtere den langsigtede kommunale udvikling

STRATEGISK BYLEDELSE har fokus på byers og kommuners strategiske udvikling, omstilling og lederskab. Forløbet er en masterclass, et netværk og et læringsrum, som gør dig i stand til at handle strategisk i forhold til de udfordringer, som din kommune står overfor. Forløbet giver dig et fortroligt rum med andre direktører, hvor udfordringer og løsninger deles gennem fælles sparring, diskussion og refleksion.

Det treårige forløb består af i alt ni seminarer og tre studieture til destinationer i Europa, der er udvalgt i forhold til læringspotentialet.

Programmet for det udbudte hold er målrettet land- og yderkommuner og tager afsæt i kommunernes forskellige forudsætninger for udvikling.

Se program og tilmeld dig her: http://www.dac.dk/da/dac-cities/strategisk-byledelse/for-direktoerer/ 

Direktører i mere end 60 % af landets kommuner har deltaget i det 3-årige forløb STRATEGISK BYLEDELSE. En netop afsluttet COWI-evaluering af STRATEGISK BYLEDELSE vurderer, at kompetenceudviklingsforløbet har national betydning for kommunernes byudvikling.

Læs summary

Læs evalueringen