Nyhedsbrev september 2019

’Mens vi venter’ kunne godt have været overskriften på dette nyhedsbrev. For siden den nye hovedbestyrelse tiltrådte i maj, har vi ventet på udfaldet af et folketingsvalg; Vi har ventet på en regering og et regeringsgrundlag, der viste sig at være et forståelsespapir; Vi har ventet på en ny departementschef i Finansministeriet og på en finansministers økonomiaftale. Og nå ja, I har naturligvis også ventet spændt på dette nyhedsbrev. Når overskriften alligevel er blevet en anden, skyldes det, at vi hverken i kommunerne eller i KOMDIRs hovedbestyrelse blot har siddet og ventet – tværtimod.

Den nye hovedbestyrelse har holdt de første bestyrelsesmøder og har fået et overblik over både opgave og situation. Og i starten af august var hovedbestyrelsen også samlet til strategiseminar, hvor vi pejlede os ind på tre områder, vi mener, KOMDIR bør sætte fokus på i den kommende periode.

Næstformand Eik Møller og jeg mødtes med KL’s direktion kort før sommerferien for at drøfte, hvordan vi kan styrke samarbejdet mellem KL og KOMDIR – et emne vi også har på dagsordenen, når Hovedbestyrelsen mødes med KL’s direktion sidst i september. Og et emne, der kun er blevet mere aktuelt med økonomiaftalen for 2020.

Økonomiaftalen fastslår, at KL skal inddrages forud for en ny sundhedsaftale og at KL og regeringen skal nedsætte en task force med henblik på at rekruttere flere medarbejdere til sundhedsvæsenet og sikre bedre arbejdsmiljø for de, der allerede er der. KL og regeringen vil også nedsætte en task force, der skal forenkle statslig regulering, og nedsætte en arbejdsgruppe, der skal kigge på muligheder for at nedbringe forbruget af eksterne konsulenter. KL skal inddrages i arbejdet med den nye hovedlov på det specialiserede socialområde og i fællesskab skal regeringen og KL forberede implementeringsunderstøttelsen af loven. KL skal inddrages og medvirke aktivt i arbejdet med den grønne omstilling og så vil KL og regeringen undersøge mulighederne for øget samarbejde om myndighedsopgaverne.

KL får travlt! Og derfor har vi naturligvis også meddelt, at vi fra KOMDIRs side er klar til at indgå i arbejdet.

Selvstyrereformen er kun nævnt ved navn en enkelt gang i økonomiaftalen, men noget tyder på, at det meget vel kan blive årets ord i 2020 – i hvert fald i DJØF-kredse. I regeringens forståelsespapir kunne man læse om ledelse af det offentlige ’på en ny måde’ og i Mette Frederiksens første større interview som statsminister fremhævede hun selvstyrereformen som én af regeringens vigtigste opgaver. Med andre ord skal vi være klar til at indgå i arbejdet med en ny reform. Statsministeriet søger lige nu en ny udviklingschef, som får ansvaret for selvstyrereformen og vi byder naturligvis os selv ind på kaffe, straks han eller hun er på plads.

Så vi venter på udviklingschefen, men ellers venter vi ikke på så meget andet. Hovedbestyrelsen har kastet sig ind i arbejdet – og i dette nyhedsbrev kan du læse lidt om dét arbejde.

God læselyst!

Med venlig hilsen,

Niels Ågesen
Formand for Kommunaldirektørforeningen, KOMDIR

Læs hele nyhedsbrevet