Mere ledelse - Mindre detailstyring - Bedre velfærd

De kommunale chefforeninger og KL har udgivet et fælles oplæg om ledelse i kommunerne. Der er indsamlet 14 kommunale eksempler på, hvordan kommuner fra hele landet har grebet opgaven an med mere ledelse og færre regler og krav.

Bureaukrati og detailregulering er kommet i søgelyset i den offentlige sektor. Det står klart, at der skal gøres noget ved det vildtvoksende bureaukrati i den offentlige sektor og den tiltagende detailregulering af kommunerne. Det er helt nødvendigt, hvis vi skal skabe bedre velfærd til borgerne.

Det er en bunden opgave, men det er også en opgave, som stiller nye krav til direktionen og hele den kommunale ledelseskæde.

Staten spiller en stor rolle i at få løst denne opgave. Mange af de krav, kommunerne møder i forhold til dokumentation, registrering og detailstyring, udspringer direkte fra staten. Men også kommunerne har et ansvar for at få ryddet op i interne regler og arbejdsprocesser præget af rutine og tradition. Det arbejde er i fuld gang 💪

For at hjælpe arbejdet på vej har KL, Kommunaldirektørforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen, Kommunalteknisk Chefforening, Foreningen for Kommunale Velfærdschefer og Økonomidirektørforeningen udarbejdet et fælles oplæg, der viser, at kommunerne er i gang, og som sætter fokus på, hvordan arbejdet i ledelseskæden skal udvikles.

Der skal skrues op for 4 indsatser:

👉 Styrk fokus på kvalitet og resultater
👉 Skru op for helhedsløsninger
👉 Skru op for faglig ledelse
👉 Styrk samspillet med civilsamfundet.

Læs oplægget her: https://www.kl.dk/forsidenyheder/2023/oktober/mere-ledelse-mindre-detai…