Direktørlønninger i det offentlige

Hvor meget tjener direktørerne i din kommune? Og er der åbenhed om lønnen til de kommunale topledere? Flere kommuner offentliggør lønnen på deres hjemmeside.

Vores formand Eik Møller, Ballerup Kommune har talt med redaktør Ivar Houmark Andersen, NB-Kommune om åbenhed om kommunale topleders løn.

"Vi har en god grundregel i offentlig forvaltning i Danmark om at være så åbne som muligt. Både af den grund - og fordi oplysninger om for eksempel min løn og den øvrige direktions løn allerede er omfattet af adgang via aktindsigt - så finder jeg det helt naturligt, at vi som kommuner offentliggør direktionernes årsløn", siger vores formand for KOMDIR.

"De fleste kommuner er jo milliardforretninger med tusindvis af ansatte. Set i det lys så er direktørlønningerne ikke høje, når man sammenligner med cheflønninger i tilsvarende store, private virksomheder," siger kommunalforsker Roger Buch, Danmarks Medie- og Journalisthøjskole

"Jeg tror, at lønningerne til lederne i det offentlige ligger nogenlunde, hvor de skal. Lønningerne er ikke en barriere for at rekruttere, og alle ved jo godt, at man ikke får den samme løn i det offentlige, som hvis man var direktør i det private erhvervsliv," siger professor Per Nikolaj Bukh, Aalborg Universitet

Læs artiklen her https://www.nb-kommune.dk/2023/08/29/skal-direktoerers-loenninger-offen…