Nyhedsbrev oktober 2018

I løbet af sommer og sensommer har Hovedbestyrelsen særligt været optaget af de udmeldinger, der er kommet i forbindelse med Ledelseskommissionens rapport.

Vi hilser rapporten velkommen, og vi er generelt enige i de værdier og forslag, som er resultatet af arbejdet.

Vi har dog fundet anledning til at sende en pressemeddelelse ud i forlængelse af rapporten, idet vi, mener, at det er vigtigt at påpege og fastholde, at ledelse er et helt centralt element og at ledelse skal kobles med relevante styringsværktøjer alt efter den konkrete situation.

Man må ikke forfalde til nye rapporteringskrav og detailstyring, hvilket underminerer den lokale mulighed for at bedrive god ledelse.

Læs hele pressemeddelelsen.

Hovedbestyrelsen fortsætter med at følge initiativer i relation til Ledelseskommissionens arbejde, ligesom vi også følger den kommende Sammenhængsreform tæt.

Som nævnt i nyhedsbrevet fra maj, er vi i Hovedbestyrelsen også i gang med at udarbejde et nyt forvaltningspolitisk oplæg med fokus på de værdier, vi ser som afgørende for en sammenhængende offentlig forvaltning.

Oplægget har været i høring i de enkelte kredse, i de øvrige chefforeninger og har også været sendt til KL og til Innovationsminister Sophie Løhde til orientering. Pt lægges der sidste hånd på oplægget, som derefter sendes ud til alle medlemmer og kan findes på KOMDIRS hjemmeside.

I forlængelse heraf har jeg og Kommunaldirektør i Ballerup Kommune Eik Møller haft et møde med Innovationsminister Sophie Løhde, hvor vi blandt andet drøftede det forvaltningspolitiske oplæg samt dele af den kommende Sammenhængsreform.

Hovedbestyrelsen har i forlængelse heraf indsendt input til innovationsministeren omkring den del af Sammenhængsreformen, der omhandler Ledelse og Kompetence.

Se input til Innovationsministeren.

I foråret 2019 afholdes der Landsmøde for KOMDIR, som denne gang kommer til at ligge i Helsingør. Planlægningen er godt i gang, og program forventes udsendt i januar 2019.

God læselyst!

Med venlig hilsen Henrik Kolind

Formand for Kommunaldirektørforeningen

Læs hele oktobernyhedsbrevet