Afbureaukratiseringsaftale: Godt vi er i gang, men der er et stykke til målet

NB-Økonomi har talt med KOMDIRs formand Eik Møller, kommunaldirektør i Ballerup, Lars Møldrup, kommunaldirektør i Tønder og Lars Holte, kommunaldirektør i Høje Taastrup.

Aftalen angiver, at Regeringen vil sikre, at 56 konkrete administrative opgaver bortfalder. Det har ikke effekt førend, der er lavet om på lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger. Så der er et stykke vej til, at det får konkret betydning i den enkelte kommune, og der er ikke noget bud på, hvor stor en andel af de 700 mio. kr. kommunerne har sparet i 2024, disse forslag giver lettelser for.

Erfaringen med regnemodellerne fra centralt hold er, at de kan være ganske vanskelige at identificere én til én i kommunerne. Og pengene er jo sparet allerede på de kommunale budgetter på forskellig vis, da der jo er forskel på, hvordan man gør fra kommune til kommune.

Alt dette har Christina Yoon, journalist på NB-Økonomi talt med vores formand og flere gode medlemmer af KOMDIR om.

Formanden udtaler bl.a. at:

"Mit bedste bud er, at de fleste kommuner allerede har taget den rammebesparelse i 2024 på administration og indregnet i deres budget. Hvis jeg skal tage min egen kommune, så har vi foretaget en administrativ rammebesparelse for 2024 på den andel, som skal gives til staten, som svarer
til 6 mio. kr. årligt. Der vil de 56 regler jo efterfølgende indgå som
en måde at imødekomme den rammebesparelse på," siger Eik Møller, formand for Kommunaldirektørforeningen og kommunaldirektør i Ballerup Kommune.

Læs artiklen her: https://www.nb-okonomi.dk/2024/03/14/kommunaldirektoerer-56-regler-bliv…