God sommer

KOMDIR er et kollegialt samarbejde, hvor kommunale topledere deler viden og erfaringer om vilkår for kommunal topledelse. Tak til alle medlemmer og samarbejdsparter for dialogen og nysgerrigheden. KOMDIR ønsker alle en god sommer.

Hvilke temaer står højt på kommunaldirektørers dagsorden? Og er det overhoved muligt at prioritere eller er pointen netop, at det hele er vigtigt på samme tid?

Et forsøg på en prioriteret liste kunne være:

1. Offentlig topledelse til at imødekomme de bebudede reformer på sundheds-, social- og beskæftigelsesområderne
2. Ledelse af civilsamfundet og frisættelse som veje til at videreudvikle velfærdssamfundet
3. Mangel på arbejdskraft og særligt mangel på ledere til vores velfærdsarbejdspladser
4. Beredskabsområdet som ”up-coming”.

På årsmødet i maj drøftede vi fremtidens velfærdssamfund, topledelse i reformernes tid, civilsamfundet og AI. Tak til alle medlemmer og samarbejdsparter for jeres deltagelse. Offentlig ledelse er en nødvendighed, når vi skal reformere velfærdssamfundet.

Efter sommerferien er KOMDIR sammen med KFCOL inviteret til at fortsætte dialogen med statslige samarbejdsparter om fremtidens velfærdssamfund. Det handler om samarbejdet med civilsamfundet og frisættelsen fra bureaukratiske regler. Det er vigtigt med gode samarbejdsparter, for vi skal finde løsningerne i fællesskab.

I efteråret vil KOMDIR sammen med de andre kommunale chefforeninger KTC, Velfærdscheferne, Børne- og Kulturchefer, Økonomicheferne og KL sætte fokus på rekrutteringsudfordringerne i forhold til lederstillinger på kommunernes velfærdsarbejdspladser.

Endelig er beredskabsområdet et bud på et ”up-coming” tema, der er rykket op på de kommunale toplederes dagsorden. KOMDIR inviterer derfor medlemmerne til webinar den 22. august med direktøren for Beredskabsstyrelsen.

KOMDIR ser frem til fortsat god dialog og ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere en god sommer.