Invitation til konferencen - Ledelse og styring af fremtidens velfærd

Der afholdes konference i kommunaldirektørforeningen den 13. oktober 2016

Konferencen er arrangeret af Kommunaldirektørforeningen, Socialchefforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen og Kommunalteknisk Chefforening i samarbejde med FORUM for fremtidens offentlige styring og ledelse, og finder sted fra 9.30-15.30 i DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V.

Du kan se hele invitationen og programmet her.

Prisen for deltagelse er 2.000 kr. Arrangementet er forbeholdt foreningers medlemmer. Tilmeldingsfrist: torsdag den 1. september

Tilmelding sker på www.forstyr.dk