Socialområdet skal også kunne styres af Kommunalbestyrelsen

Regeringens og KLs ekspertudvalg på socialområdet kom tidligere på året med 11 anbefalinger til faglig og økonomisk bæredygtig udvikling på socialområdet.

Formand for KOMDIR Eik Møller ser positivt på anbefalingerne og stempler KOMDIR ind i debatten om socialområdet. Udvikling af den borgernære velfærd er ét af KOMDIRs nye fokusområder.

”Socialområdet er på nogle områder lidt ”Det Vilde Vesten” i forhold til kapacitet, økonomi og serviceniveau. Det er vanskelig at styre området og sikre den borgernære velfærd. Her tænkes særligt på selvmelderprincippet på fx herberger, krisecentre og lignende", siger han.

"Samtidig er dele af socialområdet fanget i en form for catch 22 med ofte modsatrettede krav fra en kombination af lokal visitation, forskellige tilsyn og afgørelser fra fx Ankestyrelsen, sådan som det også beskrives i ekspertudvalgets rapport”, uddyber han.

Anbefalingerne har gode takter i sig, forklarer han:

  • Øget mulighed for at fastsætte lokalpolitiske serviceniveauer vil føre til en stærkere kommunalpolitisk og parlamentarisk opmærksom på socialområdet
  • Et eftersyn af tilsyn med sociale tilbud vil føre til færre situationer, hvor ledere skal manøvrere mellem modsatrettede forhold og forholde sig til uigennemsigtig praksis fra Ankestyrelsen
  • En styrket udbygning af den kommunale botilbudskapacitet og modeller for loft på taksterne vil bidrage til en bedre politisk og økonomisk styring af området.

Meningerne om socialområdet brydes i det nyeste medlemsnummer af ”Gi’ LOS” fra Landsforeningen for opholdssteder (LOS). Du kan læse, hvad foreningen LEV, Dansk Socialrådgiverforening, FOA, Socialpædagogerne og Roskilde University mener om anbefalingerne fra ekspertudvalget.

Læs artiklen i LOSs medlemsblad "Gi' LOS":
https://www.los.dk/hvad-er-los/medlemsfordele/medlemsblad/

Læs om Ekspertudvalget på socialområdet: https://sm.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2023/maj/ekspertudvalg-kommer-med-foe…