Ny bestyrelse for Kommunaldirektørforeningen for perioden 2017-2019

Kommunaldirektørforeningen (KOMDIR) har valgt ny bestyrelse på generalforsamling fredag den 5. maj 2017. Kommunaldirektør Henrik Kolind i Roskilde Kommune blev genvalgt som formand for den kommende periode, hvor der også blev valgt to nye medlemmer af bestyrelsen.

Kommunaldirektør Eik Møller, Ballerup Kommune og kommunaldirektør Jane Wiis, Slagelse Kommune, er valgt som nye medlemmer af bestyrelsen. Henrik Kolind takker for genvalget som formand, og han glæder sig til at arbejde sammen med den nye bestyrelse.

”Sammen med den nye bestyrelse vil jeg udforme et arbejdsprogram, som vil sætte retningen for foreningens arbejde. Med regeringens kommende reformer af den offentlige sektor står vi over for en spændende og meget vigtig periode – hvor KOMDIR skal på banen. Vi vil bl.a. følge initiativerne omkring Sammenhængsreformen og Ledelseskommission tæt og komme med konstruktive bud på, hvordan vi mener, at offentlige styring og ledelse skal udvikle sig i de kommende år”.

Ifølge næstformand Niels Nybye Ågesen, Vejle Kommune, er der behov for at kigge på nye samarbejds- og styringsmodeller inden for den offentlige sektor.

”På Kommunaldirektørforeningens landsmøde fik vi lejlighed til at gå i dialog med nogle af landets fremtrædende folketingspolitikere, lokalpolitikere og topembedsmænd, som alle har ansvaret for udvikling af den offentlige sektor. Jeg håber, at den styringsmæssige kobling mellem kommunerne, det politiske niveau og centraladministrationen kan udvikles sådan, at endnu flere ressourcer kan komme borgerne mere direkte til gode”.

Hovedbestyrelsen har følgende kommunaldirektører som medlemmer efter generalforsamlingen:


Formand: Henrik Kolind, Roskilde Kommune

Næstformand: Niels Nybye Ågesen, Vejle Kommune

Kredsformænd (Fødte medlemmer):
Per Røner, Stevns Kommune
Jan Kallestrup, Favrskov Kommune
Lars Holte, Høje-Taastrup Kommune
Henrik Kruuse, Vesthimmerland Kommune
Steen Vinderslev, Middelfart Kommune

Valgte medlemmer:
Lars Svenningsen, Nyborg Kommune
Lars Møller, Holstebro Kommune
Tommy Christiansen, Hjørring Kommune
Eik Møller, Ballerup Kommune
Jane Wiis, Slagelse Kommune

Suppleanter:
Lone Lyrskov, Silkeborg Kommune
Stine Johansen, Helsingør Kommune
Tim Jeppesen, Kerteminde Kommune