Gentænkning af beskæftigelsespolitikken

Den kommunale beskæftigelsespolitik er meget mere end at få borgere i arbejde. Den kommunale beskæftigelsespolitik handler lige så meget om helhedsorienterede sociale indsatser og virksomhedernes behov for arbejdskraft.

KOMDIR havde inviteret professor Claus Thustrup Kreiner og formand for Regeringens Ekspertgruppe for fremtidens beskæftigelsesindsats til dialog i sidste uge. Her forklarede han, at den danske arbejdsmarkedsmodel med flexicurity og aktiv beskæftigelsespolitik er en succeshistorie. Ledigheden er historisk lav. Men han ridsede også udfordringerne med det nuværende system op: Er vi endt det rigtig sted? Er systemet blevet for uigennemsigtigt og omkostningsfuldt?

Selvom ledigheden er historisk lav, er det ikke modsvaret af højere beskæftigelse. Andelen af borgere, der ikke er i arbejde eller uddannelse er den samme som for år tilbage. Det er tydeligt, at den kommunale beskæftigelsespolitik i højere grad må suppleres med helhedsorienterede sociale indsatser og virksomhedsrettede indsatser.

På webinaret var medlemmer af KOMDIR særligt optaget af:

- At det er et stort benspænd for processen, at Regeringen har besluttet at der skal spares 3 mia. kr. årligt forlods

- De forskellige modeller og deres økonomiske incitamenter, som ekspertgruppen arbejder med og kan se for sig

- At virksomhedernes behov bliver tænkt ind i de fremtidige løsninger

- At der sikres rammer for en helhedsorienteret indsats over for de borgere med svagest tilknytning til arbejdsmarkedet.