KOMDIR i pressen: Regeringen vil indføre måltal for kvindelige topledere i ministerier

”Det er bedst for en ledelse, hvis den afspejler det samfund, man er i blandt. Det handler både om en ligelig fordeling mellem kønnene, men det er også et diversitetsspørgsmål,” siger Niels Nybye Ågesen, formand for KOMDIR og kommunaldirektør i Vejle Kommune.

Læs artiklen her.