Hent oplæg fra Jim Hagemann Snabe fra Kommunalpolitisk topmøde den 16. marts

Den 16. marts afholdte KL og Komdir, traditionen tro, et arrangement under kommunalpolitisk topmøde. I år havde KL og Komdir inviteret Jim Hagemann Snabe til at lægge op til debat under overskriften: 

Strategi og lederskab i en foranderlig verden

Globalisering, nye forretningsmodeller og den eksponentielle udvikling af digitale teknologier udfordrer private selskabers forretningsgrundlag, konkurrenceparametre og værdiskabelse. Bestyrelsens og direktionens arbejde og samarbejde er afgørende for succesfuld eksekvering af nye digitale strategier.

I den offentlige sektor er digitaliseringen en mulighed for at genopfinde offentlig service. Også i den offentlige sektor er det topledelsen, der skal sætte retningen og skabe forudsætningerne for mere individuel, billigere og bedre service baseret på digitalisering. Topledelsens forståelse for de nye muligheder er afgørende. Ambition og evnen til at udfordre eksisterende antagelser sætter rammerne for, hvor langt vi kan nå i at servicere alle borgere individuelt i en digital fremtid.

Jim Hagemann Snabe gav sit syn på, hvilke nye muligheder digitaliseringen skaber og hvilke nye krav det stiller til toplederne, hvis de skal lykkes med at understøtte en succesfuld eksekvering af digitale strategier.

Jim Hagemann Snabe er tidligere Co-CEO i SAP (2010-2014). I dag er han chairman of World Economic Forum USA, bestyrelsesnæstformand i B&O og bestyrelsesmedlem i Mærsk Group, Siemens, Allianz, SAP m.v.

Oplægget kan hentes her