Invitation til gratis FORUM/KOMDIR-konferencer: Frisættelse - fra 7 til mange

Syv kommuner fik i 2021 frihed til at drive dagtilbud, folkeskoler og ældreområdet på nye måder. Statsministeren varslede i sin nytårstale for 2022, at alle kommuner får samme mulighed. Forum for Fremtidens Offentlige Styring og Ledelse vil derfor - i samarbejde med KOMDIR - kigge nærmere på ’de oprindelige syv’: Hvilke erfaringer tager de med fra det første år? Hvilke børnesygdomme er de stødt på? Har de fået – og hvor vigtig er egentlig – reel frihed fra statslige regler? Hvilke mål har de for de kommende år, og hvor ser de det største potentiale?

FORUM og KOMDIR afholder to konferencer:

1. marts kl. 15.30-18.00 i København (TILMELDING og mere info hér)

6. maj kl. 14.00-16.00 i Vejle (TILMELDING og mere info hér)

 

Konferencerne er gratis for KOMDIR-medlemmer.