Henrik Kolind valgt som ny formand for KOMDIR

På foreningens generalforsamling fredag den 8. maj 2015 blev Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune, valgt som ny formand for Kommunaldirektørforeningen Danmark

Kære Alle,

Velkommen til Kommunaldirektørforeningens hjemmeside i et nyt look. Vi sætter fokus på de fremtidige hovedopgaver, som KOMDIR vil beskæftiges sig med og på den fremtid, som kommunerne går i møde på baggrund af den nye økonomiaftale. Jeg ser som formand for Kommunaldirektørforeningen frem til, at vi kan være med til at formulere en ny forvaltningspolitik, som skal sikre kommunerne i at leve op til tidens krav om effektivisering.

Mange hilsner

Henrik Kolind

 

Ny hovedbestyrelse

Foreningens veloverståede landsmøde sluttede af med en generalforsamling. Efter generalforsamlingen ser den valgte hovedbestyrelse således ud:

Formand: Henrik Kolind, Roskilde Kommune

Næstformænd: Niels Højberg, Aarhus Kommune og Niels Nybye Ågesen, Vejle Kommune

 

Kredsformænd (Fødte medlemmer):

Kim Herlev Jørgensen, Fredensborg Kommune

Per Røner, Stevns Kommune

Vakant (skal vælges i Kreds Syddanmark)

Jan Kallestrup, Favrskov Kommune

Per Flemming Laursen, Morsø Kommune

 

Valgte medlemmer:

Per Ullerichs, Rødovre Kommune

Tomas Therkildsen, Næstved Kommune

Lars Svenningsen, Nyborg Kommune

Lars Møller, Holstebro Kommune

Tommy Christiansen, Hjørring Kommune

 

Suppleanter:

Jann Hansen, Silkeborg Kommune

Lars Holte, Høje-Taastrup Kommune