Velfærd ved en skillevej - KOMDIR PÅ KØF 20224

KOMDIRs formand Eik Møller deltog på Kommunal Økonomisk Forum (KØF) 2024.

I dialogen var der fokus på at skabe rum for faglig ledelse og statslig afbureaukratisering med den fælles publikation: "Mere ledelse, Mindre detailstyring, Bedre velfærd".

❓ "Hvad var det mest overraskende ved sessionen på KØF?"

✔ "Det var meget positivt, at mere end 400 deltagere prioriterede at deltage i sessionen om publikationen. Det vidner om, at der rundt omkring er en efterspørgsel på mere samtale og dialog om, hvordan ledelsen løfter og fokuserer. Der er brug for en samtale med kommunalbestyrelserne om prioriteringen af ledelse, herunder hvordan man lokalt lykkes med faglig ledelse tæt på kerneopgaven", udtaler Eik Møller.

❓ "Er der noget KOMDIR vil arbejde videre med?"

✔"KOMDIR vil sammen med KL og chefforeningerne Kommunalteknisk Chefforening, Børne- og Kulturchefforeningen, Velfærdscheferne og Økonomidirektørforeningen fortsætte med at fokusere på, hvordan man lokalt kan rydde sten af vejen for faglig ledelse med fokus på kvalitet og resultater. Det vil også indgå i drøftelserne med staten om den lovede
statslige afbureaukratisering", slutter Eik Møller.

I efteråret 2024 udkom KL og de kommunale chefforeninger med en fælles publikation, hvor kommunerne viser en vej frem for bedre offentlig velfærd. I sessionen foldes publikationen ud sammen med gode kommunale toplederkolleger:

I sessionen deltog også Direktør for Børn & Unge, Tanja Nyborg, Aarhus Kommune, Direktør for Social Omsorg Ann Hermansen, Hedensted Kommune, Vicekommunaldirektør Søren Lorenzen, Aabenraa Kommune samt Direktør Christina Føns, Middelfart Kommune.