De yngre generationer er opdraget i et familiedemokrati

Færre unge ønsker at være ledere. Det kan ifølge Kommunaldirektørforeningens formand Eik Møller blive et demokratisk problem, fordi politiske beslutninger ikke kan føres ud i livet, hvis ikke der kan rekrutteres ledere.

De yngre generationer, der er på arbejdsmarkedet nu – eller er på vej de kommende år – ønsker ikke at være ledere. Det er en ny tendens, som flere undersøgelser fra bl.a. Deloitte og Ballisager har belyst i år. Det er en tendens, som KOMDIR er nysgerrige på, for hvorfor ser vi pludselig denne udvikling, og hvad kan vi gøre?

"Jeg er bekymret for fødekæden til kommunernes ledelsesposter, og kunne derfor godt tænke mig, at vi får sat på dagsordenen, at ledelseskæden i det offentlige er ved at tørre ud, fordi færre og færre vil tage ledelsesansvar på sig. Det kan jo gå hen og blive et demokratisk problem, hvis ledelseskvaliteten falder, for så vil kvaliteten i opgaveløsningen også falde”, siger Kommunaldirektørforeningens formand Eik Møller.

Vi har derfor spurgt kultursociolog, forfatter og foredragsholder Emilia van Hauen om udfordringen. Emilia har udgivet flere bøger om generationerne på arbejdsmarkedet og udkommer i januar 2024 med en bog om generation Z, der netop er nye på arbejdsmarkedet. Hun giver her et bud på, hvorfor vi ser en tendens til manglende lyst til ledelse blandt de yngre generationer:

De yngre generationer er opdraget til at forvente større medindflydelse på beslutninger. De ønsker at bruge deres kreativitet, tid og energi på at skabe det, som de synes er sjovt og vigtigt, og under nogle vilkår, de godt kan lide og kan stå inde for. De vil ikke stå inde for en moral og etik, der ikke korresponderer med deres egen, og de ønsker en større frihed til at arbejde, når de selv vil. Det kan give udfordringer i mødet med et bureaukratisk og hierarkisk system.

For at rekruttere fra den yngre generation anbefaler Emilia van Hauen derfor at give større autonomi til medarbejderne og at se lederrollen som én, der forbinder mennesker med hinanden og de rigtige opgaver frem for én, der sidder i toppen af hierarkiet.

”Flere kommuner arbejder med nye former for ledelse som fx selvledende teams på ældreområdet og forskellige typer af talentudvikling for blandt andet at imødekomme de yngre generationers ønsker. Men det er da en kæmpe udfordring for demokratiet, hvis dét som besluttes, ikke kan leveres ude i den virkelige verden, fordi vi i kommunerne ikke kan rekruttere ledere i fremtiden,” siger Eik Møller.

”Vi har i dag kommunale arbejdspladser, hvor der er stor mulighed for at bidrage til fællesskabet og til at have en faglig autonomi inden for sit eget fag. Men på nogle områder som fx arbejdsmarkedsområdet og skoleområdet står en meget detaljeret lovgivning fra Christiansborg i modsætning til medarbejdernes faglige autonomi. Det vil vi fra Kommunaldirektørforeningen gerne bidrage til at finde nogle løsninger på”, siger Eik Møller.

Læs hele artiklen på Ledelsesugen.dk: https://lnkd.in/dt_JhZpu