Referatet fra hovedbestyrelsesmødet den 7. december

Referatet fra mødet er nu tilgængeligt på hjemmesiden

Kommunaldirektørforeningen afholdte den 7. december hovedbestyrelsesmøde i København. 

På dagordenen var blandt andet Fremtidens kommunestyre - Bo Smith Udvalget, Sager fra internationalt udvalg og Forslag til samarbejdsaftale med med FORUM.

Du kan læse referatet her. 

Tidligere referater kan findes under fanen Aktiviteter

Næste møde bliver den 28. januar kl. 13:00-15:00 i KL mellem hovedbestyrelsen og KL's direktion.