Du kan nu hente materialet fra konferencen ”Ledelse og styring af fremtidens velfærd”

Lidt over 100 kommunale topchefer fra de kommunale chefforeninger var samlet til konferencen ”Ledelse og styring af fremtidens velfærd- Nye veje og dilemmaer” i DGI-byen i København.

Konferencen er blevet til i et samarbejde med de kommunale chefforeninger og FORUM for fremtidens offentlige ledelse og styring.

Afsættet for konferencen var den igangværende debat om, hvilke former for styring og ledelse, der reelt har en effekt på velfærdsproduktionen. Oplægsholderne delte deres erfaringer omkring resultatbaseret styring og gav inspiration til udvikling af ledelses- og styringspraksis i kommunerne. 


Du kan hente materialet fra dagens oplægsholdere her: 


Program og oversigt slides v. Hanne Dorthe Sørensen, FORUM


”Effekter af resultatbasereret styring af velfærdsproduktionen” v. Marie Østergaard Møller, KORA


”Ledelse og styring – hvad virker i hvilken kontekst?” v. Klaus Majgaard, CBS


”På vej mod en tillidsreform?” v. Ingvar Mattson, Statskontoret Sverige

Afrapportering fra konferencen