Ældrereform med frisættelse, tillid og lokal forankring - det må betyde lokale kommunale forskelle, og det er godt.

Der er gode takter i ældrereformen, hvor regeringen lover et opgør med overstyring og overtilsyn på ældreområdet. Nu skal ledere, medarbejdere og borgere frisættes.

Ældreminister Mette Kierkgaard (M) sagde til pressemødet den 30. januar 2024: ”Frisættelse er at give plads til, hvad der giver kvalitet. Vi skal se de ældre i stedet for at se reglerne. Medarbejder skal spørge de ældre: ”Hvad har du brug for i dag?”.

KOMDIR vil fokusere på, at frisættelse ikke er et magisk trylleord. Det skal ledes, også på nye måder, før det giver bedre resultater. Mange kommuner er godt i gang og erfaringerne her skal deles.

KOMDIR gør opmærksom på, at mange ældre vil få gavn af den tilgang, men der ligger også dilemmaer i det, når borger og pårørende ikke ser ens på ”hvad du har brug for i dag”. De dilemmaer må vi ikke skubbe ud til den enkelte medarbejder.

Kommunaldirektørforeningens formand Eik Møller udtaler:

”Ældrereformen bygger videre på kommunale erfaringer med frisættelse. De kommunale erfaringer er blevet brugt i udformning af reformen. Det er alt sammen godt. Men vi står fortsat med nogle meget høje forventninger til, hvad den offentlige ældrepleje skal kunne. Vi har fortsat brug for at have en samtale om, hvad vi forventer af den offentlige ældrepleje. Og så tryller reformen ikke den omfattende rekrutteringsudfordring væk. Den består. Og den vil formentlig gøre det meget vanskeligt at sikre at alle ældre mødes af få stabile medarbejdere alle steder”.

”Afslutningsvis må vi se om den annoncerede milliard i implementeringsstøtte er nok. Forventninger til fremtidens ældrepleje er ikke talt ned med denne reform”, slutter han.