KOMDIRs Fokusområder 2023-2025

Vi sætter retning for KOMDIRs arbejde med tre fokusområder for 2023-2025

KOMDIRs hovedbestyrelse har tre fokusområder for arbejdet i 2023-2025:

 • Udvikling af den borgernære velfærd og frisættelse
 • Færre ressourcer til flere og mere komplekse opgaver
 • Civilsamfund.

Med fokusområdet udvikling af den borgernære velfærd og frisættelse er vi blandt andet nysgerrige på:

 • Hvordan lykkedes vi som samfund med at fremtidssikre velfærdssamfundet i en situation med demografiske udfordringer og stigende forventningspres?
 • Hvordan sikrer vi den lokaldemokratiske samtale og forankring om fremtidens velfærdssamfund og udvikling af borgernær velfærd?
 • Hvordan bidrager vi til, at de mange komplicerede balancer i frisættelsen, indgår som centrale parametre i debatten og implementeringen?

Med fokusområdet Færre ressourcer til flere og mere komplekse opgaver er vi blandt andet nysgerrige på:

 • Hvordan tiltrækker og fastholder vi medarbejdere og ledere til kommunerne nu og i fremtiden?
 • Hvordan kan de teknologiske og digitale løsninger indgå som en del af svaret, uden at kompromittere grundlæggende menneskelige værdier?
 • Hvordan leder, styrer og organiserer vi levering af kommunale opgaver på en måde, som bidrager positivt på mulighederne for at rekruttere og fastholde medarbejdere?

Med fokusområdet civilsamfundet er vi blandt andet nysgerrige på:

 • Hvilke civilsamfundsaktiviteter kan supplere de kommunale opgaver?
 • Hvilke muligheder og udfordringer rejser et tættere samarbejde med civilsamfundsaktører?
 • Hvordan kan vi medvirke til at videreudvikle operationelle modeller for samarbejdet, der kan bruges i den kommunale hverdag?

Vi ser frem til at folde dem ud sammen med jer, der har lyst til at være med.

Læs mere om fokusområderne her: http://www.komdir.dk/fokus