Referat af KOMDIRs generalforsamling 2015

I forbindelse med KOMDIR landsmøde blev der afholdt ordinær generalforsamling fredag den 8. maj 2015

På generalforsamlingen blev Henrik Kolind valgt som ny formand. Niels Højberg og Niels Nybye Ågesen blev valgt som næstformænd. En vedtaget ændring i vedtægterne har betydet at kredsformænd kan vælges som næstformænd. Dette har, med valget af Niels Nybye Ågesen, betydet at der er opstået en vakant plads i hovedbestyrelsen for kreds Syddanmark, der således skal vælge et nyt hovedbestyrelsesmedlem.

De opdaterede vedtægter findes på hjemmesiden under "vedtægter" og det fulde referat fra generalforsamlingen i Aarhus kan læses her.