Niels Nybye Ågesen ny formand for KOMDIR

Niels Nybye Ågesen fra Vejle blev valgt som ny formand for Kommunaldirektørernes forening, KOMDIR, på foreningens generalforsamling fredag d. 3. maj. Ågesen afløser Roskildes kommunaldirektør Henrik Kolind, der takker af efter fire år som formand.

Vi har i KOMDIR de seneste par år arbejdet for at sætte tillid, faglighed og kvalitet på den kommunale dagsorden og på at sikre et ledelsesrum, hvor der er et mandat og rum til at lede. Dét arbejde skal vi bygge videre på i den nye bestyrelse”, siger Niels Nybye Ågesen, og fortsætter:

”Jeg er personligt optaget af, hvordan vi finder nye måder at mødes med borgerne på, snakker sammen og skaber reelle resultater. Og så er jeg meget optaget af, hvordan vi styrker bæredygtigheden - både i vores ledelse og i vores lokalsamfund. Samtidig ved vi også, at en ny regering – uagtet valgets resultat – vil betyde nye reformer, og så skal vi være klar i kommunerne. Vores fokus i KOMDIR er altid på at sikre god offentlig ledelse og dét arbejde glæder jeg mig til at stå i spidsen for”, siger Niels Nybye Ågesen.

Den afgående formand, Henrik Kolind, har i de seneste fire år haft fokus på det forvaltningspolitiske perspektiv og god ledelse samt på at gøre foreningens synspunkter gældende ved at styrke samarbejdet med bl.a. KL og relevante ministerier. Det samarbejde, skal styrkes yderligere i de kommende år.

Ved generalforsamlingen blev Eik Møller, Kommunaldirektør i Ballerup Kommune valgt til næstformand, ligesom der blev valgt to nye ansigter til bestyrelsen. Stine Johansen, kommunaldirektør i Helsingør Kommune og Lone Lyrskov, kommunaldirektør i Silkeborg Kommune.

KOMDIRs bestyrelse

KOMDIRs hovedbestyrelse ser således ud efter generelforsamlingen:

Formand

Niels Ågesen, Vejle Kommune

Næstformand

Eik Møller, Ballerup Kommune

Kredsformænd

Per Røner, Stevns Kommune
Eik Møller, Ballerup Kommune
Jan Kallestrup, Favrskov Kommune
Henrik Kruuse, Vesthimmerland Kommune
Steen Vinderslev, Middelfart Kommune

Valgte medlemmer

Rie Perry, Næstved Kommune
Lars Svenningsen, Nyborg Kommune
Lone Lyrskov, Silkeborg Kommune
Tommy Christiansen, Hjørring Kommune
Stine Johansen, Helsingør Kommune
Lars Holte, Høje-Taastrup Kommune

Suppleanter

Henning Haahr, Odder Kommune
Tim Jeppesen, Kerteminde Kommune
Ulrik Andersen, Thisted Kommune
Henrik Winther Nielsen, Solrød Kommune
Kåre Svarre Jakobsen, Ishøj Kommune