Anbefalinger på socialområdet

Der er udsigt til mere holdbar styring af området med de nye anbefalinger, men det vil tage tid at ændre kursen.
Vores formand Eik Møller har talt med journalist Christina Yoon, NB-økonomi om de økonomiske konsekvenser af de anbefalinger, som Ekspertudvalget på socialområdet udkom med i går.

"Hvis Folketinget og regeringen i forening finder frem til at gøre det meste af det, som ekspertgruppen anbefaler til faktisk ny regulering eller nye rammer, så vil det helt sikkert på nogle områder have væsentlig effekt. Men hverken i år et eller år to. Det vil kræve flere års arbejde at ændre kursen, der jo har været i gang i et årti mindst," siger Eik Møller.
"Jeg tror, det vigtigste er - som ekspertgruppen også selv peger på - hvis der i lovens hjemmel skal stå, at man skal tage et større økonomisk hensyn koblet på effekten af det, der foregår, når man visiterer. Og at der kan fastsættes lokale serviceniveauer på en række områder, hvor vi ikke kan gøre det i dag. Det er jeg sikker på vil få ganske betydelig impact på længere sigt," siger Eik Møller.

Link til artiklen i kommentarfeltet
https://www.nb-okonomi.dk/2024/04/04/komdir-enig-med-tranaes-anbefaling…

Link til Ekspertudvalgets anbefalinger i kommentarfeltet
https://sm.dk/publikationer/2024/apr/ekspertudvalget-paa-socialomraadet…