Debatmøde 26. september 2023: Frisættelse for hvem?

Frisættelse er blevet det nye tryllemiddel, som skal løse alle udfordringer i den offentlige sektor. Men hvem er det, som skal frisættes? Og hvad betyder det for medarbejderne i den offentlige sektor? Vil det føre til bedre service for borgerne?

Kom og vær med i debatten tirsdag den 26. september 2023, hvor KOMDIRs formand kommunaldirektør Eik Møller, Ballerup deltager sammen med Skolelederforeningen, Fagbevægelsens Hovedorganisation, VIVE og Roskilde Universitet.

Tid: 26. sept. 2023, kl. 15.00-18.00
Sted: Fagbevægelsens Hovedorganisation, Islands Brygge 32D, 2300 København S

Program
Hvad er de foreløbige erfaringer fra de syv første frisættelser?
Ved professor Ulf Hjelmar, VIVE

Hvilke forandringer betyder arbejdet med frisættelse og hvilke nye lederroller indebærer det på institutionerne og i forvaltningen?
Ved formand Eik Møller, KOMDIR

Hvad ved vi om afbureaukratisering og om effekter af frisættelse?
Ved Lektor Tina Øllgaard Bentzen, Roskilde Universitet

Derefter tager vi sammen med et spændende panel en åben og ærlig snak om perspektiverne i frisættelsen samt de faldgruber og muligheder, der tegner sig. Kan borgernes, medarbejdernes og ledernes forventninger til frisættelsen overhovedet imødekommes på samme tid? Og hvordan kan den videre proces om frisættelse blive mest frugtbar for borgerne?

Næstformand i FH Nanna Højlund udfordrer stemmer fra forskellige politiske fløje og repræsentanter for både det kommunale og nationale politiske niveau. Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen og talsperson for FH’s Lederforum vil føre os sikkert igennem dagen, og vil være ordstyrer i debatten.

Tilmelding her: https://lnkd.in/e8ue_QYG
Læs mere: https://lnkd.in/eWUd-Ew9