Civilsamfundet centralt i fremtidens velfærdssamfund

Tak til Mads Leth Jakobsen og Niels Højberg, Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse for den gode dialog på vores strategiseminar den 10. august 2023.

Alle er tilsyneladende enige om at civilsamfundet er centralt for fremtidens velfærdssamfund. Men hvad betyder det egentligt? Hvordan får vi et mere nuanceret og dækkende billede af, hvad civilsamfundet kan og ikke kan? Det har vores Hovedbestyrelse i KOMDIR sat sig for at undersøge.

Dialogen handlede blandt andet om, at mennesker deltager i frivilligt arbejde af egen fri vilje. De gør det, fordi de er gode til noget. Det giver mening og et tilhørsforhold til andre. Det er centrale værdier at passe på, når kommunen ønsker at skabe rammer for ”det gode liv”.

Kommunernes samarbejde med civilsamfundet er allerede mangfoldigt. Det er der mange lokale eksempler på. I Sønderjylland er der et frivilligt brandvæsen og i Ishøj træder familierne af ikke-etniske danskere til, når ældre familiemedlemmer har brug for hjælp.

Civilsamfundet var også et tema på vores årsmøde i maj, hvor blandt andre Mads Roke Clausen, Landsorganisationen for sociale tilbud, kom med gode idéer til styrket samarbejde mellem kommunerne og civilsamfundet.

Der er plads til mere samarbejde mellem civilsamfundet og kommunerne. Vi finder ikke løsningerne alene i kommunerne. Derfor søger vi dialog med alle jer andre, der også ser civilsamfundet som en central del af fremtidens velfærdssamfund.