Tak for 2023

Julefreden sænker sig og 2023 render ud

I 2023 fik vi ny hovedbestyrelse og ny formand i KOMDIR.

Med afsæt i tre fokusområder har vi styrket dialogen med vores samarbejdspartnere og medlemmer.

Vi har været på Slotsholmen hos departementschefer for at hejse flaget for den indsigt foreningens medlemmer kan bringe til bordet. Det gælder i dagsordner som fx fremtidens velfærdssamfund, frisættelse, beskæftigelse, ældreområdet, socialområdet, det nære sundhedsvæsen, civilsamfundet og offentlig ledelse.

Sammen med KL og de andre kommunale chefforeninger Kommunalteknisk Chefforening, Børne- og Kulturchefforeningen, Kommunale Velfærdschefer, Økonomidirektørforeningen er vi udkommet med den fælles publikation ”Mere ledelse, mindre detailstyring, bedre velfærd”. Den er et dialogværktøj til kommunale direktioner og et signal til Christiansborg om, at kommunerne tager det ledelsesmæssige ansvar på sig.

Sammen med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse vil vi afdække kommunernes samarbejde med civilsamfundet og undersøge ledelsesopgaven heri.

Foreningens stemme skal være høj og klar. Vi har i 2023 styrket vores eksterne kommunikation. Vi er glade for alle, der vil synge med.

Så tusind tak for samarbejdet i 2023 til alle medlemmer og samarbejdspartnere. Vi glæder os til at fortsætte den gode dialog med jer i 2024.

I ønskes alle en fredfyldt jul og et godt nytår.

På gensyn i 2024.