KOMDIRs indsatsområder 2019-2021

KOMDIR arbejder overordnet for at styrke og udvikle samfundet og det lokaldemokrati, kommunerne er en driver og del af. KOMDIR er både et forum for sparring og meningsudveksling imellem de enkelte medlemmer, og et talerør for holdninger og erfaringer fra topchefer i kommunerne.

KOMDIR ser på samfundet med de briller, vi bærer. Altså er KOMDIRs tilgang altid med udgangspunkt og omdrejningspunkt i den viden og erfaring, vi har som topchefer i kommunerne.

KOMDIR har et løbende øje på de tendenser, der er i samfundet, og de udmeldinger, der kommer fra centralt hold. Vi agerer som sparringspartner, når tendenser og udmeldinger skal blive til love og regler.

KOMDIR peger på tre indsatsområder, der i disse år er særlig vigtige for foreningen:

  • KOMDIR vil arbejde for at styrke lokaldemokratiet og kommunestyret og derigennem tilliden til det offentlige.
  • KOMDIR vil arbejde for at udvikle kommunernes rammevilkår, så vi sikrer den lokale velfærd - også i fremtiden.
  • KOMDIR vil sikre bedre sammenhæng for borgerne, når de møder den offentlige sektor.

Læs mere om de tre indsatsområder hér