Folkemøde 2024: Fremtidens velfærdssamfund - forventer vi for meget?

Borgerne vil have mere velfærd, hvilket er forventeligt i et rigt land. Men borgernes forventninger til velfærd er højere end det, kommunerne kan indfri. Det giver dårlige oplevelser for borgerne og for de kommunale medarbejdere.

Vi skal have en fælles samtale om forventningerne til fremtidens velfærd. Så vi sikrer, at borgerne har tillid til, at kommunerne kan levere de forventede velfærdsydelser. Vi skal have en samtale om, hvor meget velfærd kommunerne skal tilbyde. Forventningsgabet mellem borgernes ønsker til velfærd og hvad kommunerne kan levere er nemlig for stort. Vi tager debatten om, hvor forventningsgabet viser sig og hvordan vi kan lykkes med en forventningsafstemning. I debatten vil vi også undersøge om civilsamfundsorganisationer, frivillige og borgernes egnes netværk kan løfte flere opgaver. Kom og vær med i Kommunernes Telt.

Ordstyrer: Cecilie Beck, journalist

Deltagere i debatten:

Martin Damm, Formand for KL og Borgmester (V), Kalundborg Kommune
Henrik Frandsen, MF, gruppeformand, (M)
Ulrik Beck, Cheføkonom, KRAKA
Laila Walther, Formand for Civilsamfundets Brancheforening og direktør i Foreningen Spiseforstyrrelser og Selvskade
Henrik Nielsen, Kommunaldirektør, Stevens Kommune

Link til Folkemødeprogrammet og debatten: https://folkemoedet.dk/events/2024/06/14/fremtidens-velfaerdssamfund-fo…