En ny fase kræver nyt fokus

Med en kontrolleret genåbning af daginstitutioner og skoler, bevæger vi os ind i en ny fase af Corona-epidemien og den kommunale krisehåndtering. KOMDIRs hovedbestyrelse deler her nogle af de opmærksomhedspunkter, de hver især arbejder med lige nu

Evaluér nu 
Start evalueringen allerede nu og tag de første erfaringer med videre ind i genåbningen og den nye hverdag. Der er allerede en del læring – både organisatorisk og kulturelt. Vær i dialog med organisationen.

Fokusér 
Fastslå direktionens fælles dagsorden de næste tre måneder og synliggør, at fokuseringen også gælder “jer selv”.

Prioritér
Topchefen og direktionen skal tage ansvaret for at prioritere opgaver. Prioritér og skær opgaver væk, så din organisation får frigjort de nødvendige kræfter til at håndtere genåbningen. Tænk i måneder – ikke uger – og giv organisationen ro.

Involvér
Krise- og kommandostyring har været et meget effektivt redskab den seneste måned, men er uegnet til at lede det, der kommer.

Kommunikér
Vi kommunikerer alle og hele tiden, men lige nu kan et ekstra højt kommunikationsniveau skabe tryghed i organisationen og vished om, at dem på broen er tilstede. Kommuniker mere og mere detaljeret, end du plejer. Kommunikér både til de, der står i frontlinjen, de der arbejder hjemmefra og de, der sukker efter normalitet. Informér om det du ved, og anerkend, det du ser.

Lær
Vi er på uprøvet grund og vil være det også i den kommende tid. Vi kommer til at fejle, og deri ligger en masse potentiale, hvis det håndteres med overskud og anerkendelse.

Træk vejret
Hvis din organisation skal fungere, skal du fungere. Træk vejret og sørg for, at der er mentalt og reel luft i din kalender til at udvise det overskud, organisationen har brug for. Og husk, at der er støtte og sparring at hente hos dine kollegaer, når det er tiltrængt.

Evaluér igen
Verden er forandret, sagde Statsministeren, og der er ingen tvivl om, at verden og hverdagen bliver anderledes - også når vi når på den anden side af corona-epidemien. Giv i de kommende måneder plads til både de praktiske og de overordnede overvejelser om kommunens rolle i samfundet og jeres rolle som arbejdsgiver. Og udnyt de gode erfaringer til at fremme forandringer.

 

På det kommende – digitale – hovedbestyrelsesmøde vil man blandt andet drøfte, hvordan KOMDIR kan sikre en stærk evaluering på tværs af kommunerne.