Forenkling, frisættelse eller afbureaukratisering

Det er ikke en ny øvelse for kommunerne at lede efter muligheder for at løse opgaverne på en smartere og mere effektiv måde.

Det vi ser nu er, at det giver mening at gribe det mere systematisk an.

Noget af det handler om, at der bliver skabt klarhed over, hvad der er besluttet af staten, af Kommunalbestyrelsen, af den administrative ledelse eller af MED-samarbejdet. Denne klarhed gør det tydeligt, hvad man skal tage fat i.

Det handler om at tage et ledelsesansvar.

Det var nogle af hovedbudskaberne fra vores formand Eik Møller, da han deltog i KL’s webinar om styrings- og ledelsesmæssige perspektiver i en afbureaukratiseringsproces i onsdags.

På webinaret kan du også høre, hvordan Høje-Tastrup har grebet forenklingsprocessen an med kommunaldirektør Lars Holte og hvilke erfaringer Fredensborg har gjort sig med Centerchef Charlotte Mandøe.

Link til webinar: https://www.kl.dk/oekonomi-og-administration/forvaltning-og-ledelse/kom…

Link til KL's Forenklingsbank: https://www.kl.dk/oekonomi-og-administration/forvaltning-og-ledelse/kom…

KL har lanceret en forenklingsbank med kommunale eksempler på regelforenkling.