Dialog om det nære sundhedsvæsen med Sundhedsstrukturkommissionen

Medlemmer af KOMDIR var den 26. oktober inviteret til webinar med formand for Kræftens Bekæmpelse og formand for Sundhedsstrukturkommissionen Jesper Fisker.

Der var god dialog om, hvad der optager kommunerne:

1) Hvad er de største barrierer for, at kommunerne kan spille en større og bedre rolle i den fremtidige udvikling af det nære sundhedsvæsen?
2) Hvad er kommunernes vurdering af sammenhængen mellem ældreområdet og sundhedsområdet?

Dialogen handlede blandt andet om det daglige samarbejde mellem visitator, praktiserende læge og sygehus, den kommende ældrelov og sundhedslovens dokumentationskrav i lyset af frisættelsesdagsordenen, specialiseringen i sundhedsvæsenet, børne- og ungdomspsykiatrien, manglen på praktiserende læger uden for hovedstaden samt ulighed i adgang til sundhed for borgerne.

Jesper Fisker sluttede af med at invitere til videre dialog på et Sundhedspolitisk Topmøde den 8. december 2023, som kommissionen er ved at planlægge.

KOMDIR bidrager gerne til at finde løsninger, der kan fremtidssikre vores sundhedsvæsen. Der er brug for forandringer for at imødekomme borgernes efterspørgsel efter sundhedsydelser.