Topchef ser vigtige nuancer i arbejdet med AI

Danske Kommuner har talt med vores formand Eik Møller om brugen af kunstig intelligens i kommunerne.

Eik Møller, formand for KOMDIR og kommunaldirektør i Ballerup Kommune siger i artiklen:

"I udgangspunktet skal vi skal være nysgerrige overfor hvad ny teknologi, her AI, kan bidrage med. Vi skal se på de potentialer, kunstig intelligens kan rumme. Vi skal have lyst til at prøve tingene af med en refleksion over, hvad formålet er", siger han.

"Som den afgåede dronning Margrethe sagde i sin nytårstale: ”Vi skal være nysgerrige og eftertænksomme”. Den dobbelthed vil jeg gerne bakke op om. Hvis man eksempelvis som kommune har en grundlæggende finansieringsudfordring i dag, så er det tvivlsomt, at AI kan gøre noget på den korte bane. Men vi skal ud på også den lidt tynde is og teste ting af for at blive klogere og dygtigere i den offentlige sektor og i kommunerne. Det skal så følges af en åbenhed om, at vi må forvente en vis fejlmargen, og at nogle investeringer ikke tjener sig selv hjem", siger han.

"Nuanceringen er vigtigt, for toplederopgaven er fortsat at vurdere og at have en kritisk tilgang til, om teknologien også holder. Særligt i en demokratisk politisk ledet organisation. Derfor er det en god ide med pilotprojekter, der finder ud af, om det virker, og hvor det virker. Den eksperimentelle tilgang, tror jeg, er god, og den vil jeg tale positivt for. Og så skal vi have blik for den demokratiske og etiske dimension af et stadigt mere digitalt samfund", lyder det fra Eik Møller.

Artiklen kan læses hos Danske Kommuner i en periode: https://danskekommuner.dk/artikler/nyheder/2024/februar/26/topchef-ser-…