Lokaldemokrati i nybrud - Læs de 10 indsigter

Hvordan står det til med borgerinddragelsen i kommunerne anno 2021? Hvilke barrierer og potentialer oplever kommunerne? Og hvilken rolle spiller kommunaldirektøren? Det er nogle af de spørgsmål, Kommunaldirektørforeningen sammen med Tænketanken Mandag Morgen forsøger at besvare i en ny undersøgelse ’Lokaldemokrati i nybrud’,

Niels Ågesen genvalgt som formand

Niels Ågesen blev fredag genvalgt som formand for Kommunaldirektørforeningen i forbindelse med KOMDIRs virtuelle generalforsamling, mens Eik Møller blev genvalgt som næstformand.

Nytårshilsen fra formanden

Hvordan samler man op på et år som 2020. Formand Niels Ågesen gør et forsøg i årets nytårshilsen

KOMDIR i pressen: Frihedsforsøg er et vigtigt og værdifuldt skridt

”Vild og vidtgående ide" var statsministerens egne ord i forbindelse med Folketingets åbning. Syv kommuner, der skal sættes fri på enten skole-, dagtilbuds- eller ældreområdet. Syv kommuner, der skal sættes fri for regulering, styring og bureaukrati – og fri til at finde deres egen vej til mere nærvær og bedre velfærd. I Kommunaldirektørforeningen kvitterer vi regeringen for udspillet og håber, at det kan finde opbakning både i Folketinget og i de syv kommunalbestyrelser

VI DELER: Gråzoner og grænsekrydsere – nordjysk nedlukning giver nye udfordringer

Siden Statsministeren i sidste uge annoncerede en ny nedlukning af syv nordjyske kommuner, har de haft travlt i blandt andet Hjørring Kommune. Opgaven er dog en lidt anden, end den kommunaldirektør Tommy Christiansen havde forudset. Det handler denne gang mindre om egen kommunal drift og mere om at være bindeled mellem borgere og de statslige myndigheder. Det handler om gråzoner og grænsekrydsere.

VI DELER: Da Lars og Lars så rødt

Høje Taastrup og Nyborg kommune kom i august under ’skærpet opmærksomhed’, da de lokale smittetryk oversteg den magiske grænse på 20. Kommunaldirektør i Høje Taastrup, Lars Holte, og Nyborgs Lars Svenningsen, fortæller her om deres erfaring med at gå fra gul til rød.

KOMDIR i pressen: Coronakrisen rusker op i arbejdsgangene

Da Mette Frederiksen lukkede store dele af Danmark ned i marts, fik kommuner og andre myndigheder en hidtil uset frihed til at afprøve nye løsninger – og til at begå fejl. Nu vil topledere overføre de gode erfaringer fra Coronakrisen. Det er sværere, end det lyder. Vanens magt er stor.

Nyhedsbrev september 2020

Budgetprocessen er i gang og på mange måder føles det lidt som ’business as usual’. Men intet er jo som
det plejer i år – heller ikke budgetterne. Vi er stadig påvirkede af Coronakrisen, vi er fortsat i
sundhedsberedskab og vi forsøger samtidig at holde fast i den læring, vi fik med fra Coronakrisen.
KOMDIRs formand giver en status og sender en invitation til KOMDIRs Corona-webinar.

KOMDIR i pressen: Fra kriseledelse til offentlig ledelse på en ny måde

Den offentlige sektor skal ledes på ’en ny måde’, stod der i regeringens forståelsespapir. Nu er nærhedsreformen kommet i efterårets politiske kalender, og det er oplagt at kigge på nogle af Coronakrisens erfaringer, når vejen væk fra bureaukrati og frem mod større faglig frisættelse skal findes.

Undersøgelse: Læring af Coronakrisen

Kommunaldirektørforeningen har undersøgt i hvilken grad, landets kommunaldirektører har oplevet forandringer under krisen, som de gerne vil fastholde, og hvad de forandringer indebærer. Mens digitalisering synes at være den helt store gevinst, er der også en lang række ledelsesmæssige erfaringer, som kommunaldirektørerne gerne vil tage med videre. Læs undersøgelsen her.

KOMDIR i pressen: Opråb fra nye byrødder

Frustrerede lokalpolitikere føler hverken de sætter dagsorden eller politisk retning for kommunerne. Det er en klar ledelsesopgave at støtte et politisk rum for alle byrådspolitikere, understreger formanden for landets kommunaldirektører i Altinget.

KOMDIR i pressen: Nu genåbner vi også det lokale demokrati

Krise- og kommandostyring har præget ledelsen af landets kommuner under covid-19. Men nu er det tid til at få det lokale demokratiske arbejde op i gear, siger formanden for Kommunaldirektørforeningen, Niels Nybye Ågesen, til Altinget

KOMDIR i pressen: Et nødvendigt skub ud over timetervippen

De seneste par uger har vist, at vi alle bærer evnen og viljen til at hjælpe verden, samfundet og hinanden. Vi kommer næppe til at opleve den samme selvopofrelse, når hverdagen vender tilbage, vurderer kommunaldirektør Niels Nybye Ågesen i Mandag Morgen. Men lidt er også noget. Og der er behov for det.

En ny fase kræver nyt fokus

Med en kontrolleret genåbning af daginstitutioner og skoler, bevæger vi os ind i en ny fase af Corona-epidemien og den kommunale krisehåndtering. KOMDIRs hovedbestyrelse deler her nogle af de opmærksomhedspunkter, de hver især arbejder med lige nu

Nytårshilsen 2020

”År 2020 er blevet et afgørende tidspunkt for Danmark, selvom det er langt ude i fremtiden”
Sådan skrev Jyllands Posten tilbage i 2011, dengang vi alle – både offentlige og private aktører - formulerede 2020-planer, der skulle kulminere i blandt andet vækst og fremgang og et grønnere Danmark. Siden hen er 2020 mange steder blevet streget over og erstattet af nye tal og justerede planer, men avisen har dog stadig ret. 2020 kan blive et ganske afgørende tidspunkt for Danmark og de danske kommuner.

Nyhedsbrev september 2019

’Mens vi venter’ kunne godt have været overskriften på dette nyhedsbrev. For siden den nye hovedbestyrelse tiltrådte i maj, har vi ventet på udfaldet af et folketingsvalg; Vi har ventet på en regering og et regeringsgrundlag, der viste sig at være et forståelsespapir; Vi har ventet på en ny departementschef i Finansministeriet og på en finansministers økonomiaftale. Og nå ja, I har naturligvis også ventet spændt på dette nyhedsbrev. Når overskriften alligevel er blevet en anden, skyldes det, at vi hverken i kommunerne eller i KOMDIRs hovedbestyrelse blot har siddet og ventet – tværtimod.

Niels Nybye Ågesen ny formand for KOMDIR

Niels Nybye Ågesen fra Vejle blev valgt som ny formand for Kommunaldirektørernes forening, KOMDIR, på foreningens generalforsamling fredag d. 3. maj. Ågesen afløser Roskildes kommunaldirektør Henrik Kolind, der takker af efter fire år som formand.

Offentlig ledelse sat på spidsen

Regeringen har netop fremlagt et udspil til en ledelses- og kompetencereform. Det er positivt, at regeringen med reformen ønsker at sætte fokus på hvordan, der skabes bedre ledelse i den offentlige sektor. Vi bakker op om at understøtte udviklingen af ledelse og kompetencer i den offentlige sektor. Men vi må holde fast i, at udgangspunktet faktisk er rigtig godt. Danmark har en af de mest veldrevne offentlige sektorer. Det skyldes indsatsen fra dedikerede ledere og medarbejdere i den offentlige sektor, der hver dag gør en forskel for borgerne.

4 pejlemærker for en sammenhængende offentlig sektor

Nyt debatoplæg fra KOMDIR indbyder til dialog om sammenhængen i den offentlige sektor. Oplægget bygger videre på det tidligere forvaltningspolitiske oplæg fra 2013.
Der er vigtige samfundsmæssige ting på spil – det ønsker vi at invitere os ind i dialogen om.

Nyhedsbrev oktober 2018

I løbet af sommer og sensommer har Hovedbestyrelsen særligt været optaget af de udmeldinger, der er kommet i forbindelse med Ledelseskommissionens rapport.

Et værdifuldt bidrag til endnu bedre ledelse i den offentlige sektor

Kommunaldirektørforeningen hilser Ledelseskommissionens rapport velkommen og er generelt enige i de værdier og forslag, som er resultat af arbejdet. Vi finder det imidlertid afgørende, at man i arbejdet med at konkretisere Kommissionens anbefalinger fastholder fokus på ledelse som det helt centrale element og kobler dette med relevante styringsværktøjer i situationen. Man må ikke forfalde til nye rapporteringskrav og detailstyring, hvilket underminerer den lokale mulighed for at bedrive god ledelse.

Henrik Kolind: Lad alle være frikommuner

Velfærdsområdet er under kolossal forandring i landets kommuner, men innovationskraften er hæmmet af for mange regler. Lad alle kommuner blive fri, opfordrer kommunaldirektørforeningens formand, Henrik Kolind, i et interview til denoffentlige.dk

Vi skal tilbage til fællesskabet

Velfærd handler om at skabe smarte og effektive fælles løsninger, påpeger kommunaldirektørforeningens formand, Henrik Kolind i et interview til denoffentlige.dk

Tilfredshed med Bo Smith-udvalgets rapport

Henrik Kolind, kommunaldirektør i Roskilde Kommune og formand for Kommunaldirektørforening KOMDIR, hilser med tilfredshed, at Bo Smith-udvalgets rapport i høj grad sætter fokus på de særlige forhold, der er for samarbejdet mellem det politiske system og topembedsmændene i kommunerne - og at billedet er, at samarbejdet er velfungerende

Henrik Kolind valgt som ny formand for KOMDIR

På foreningens generalforsamling fredag den 8. maj 2015 blev Kommunaldirektør Henrik Kolind, Roskilde Kommune, valgt som ny formand for Kommunaldirektørforeningen Danmark