Om KOMDIR

Kommunaldirektørforeningen i Danmark er et forum for kommunale topchefer, som ønsker en kvalificeret platform for dialog og videndeling om det overordnede og tværgående strategiske lederskab samt om den kommunale topleders udvikling, udfordringer og faglighed.

Foreningen har ca. 180 medlemmer ansat i kommunale administrative topstillinger så som kommunaldirektører, administrerende direktører, ordførende direktører eller direktører med ansvar for overordnet og tværgående strategisk ledelse.

Kommunaldirektørforeningens formandskab består af to medlemmer, der vælges for to år af gangen på foreningens årlige generalforsamling.

I menuen til venstre kan du blandt andet læse om foreningens formål, de gældende vedtægter og foreningens historiske rødder.