Konference 21. juni 2018: Lederskab og sammenhængskraft i udviklingen af den kommunale velfærd

Bestyrelsen for Kommunaldirektørforeningen for perioden 2017-2019

Gå til nyhedsarkiv

Seneste nyheder

Et værdifuldt bidrag til endnu bedre ledelse i den offentlige sektor

Kommunaldirektørforeningen hilser Ledelseskommissionens rapport velkommen og er generelt enige i de værdier og forslag, som er resultat af arbejdet. Vi finder det imidlertid afgørende, at man i arbejdet med at konkretisere Kommissionens anbefalinger fastholder fokus på ledelse som det helt centrale element og kobler dette med relevante styringsværktøjer i situationen. Man må ikke forfalde til nye rapporteringskrav og detailstyring, hvilket underminerer den lokale mulighed for at bedrive god ledelse.