Bestyrelsen for Kommunaldirektørforeningen 2019-2021

Gå til nyhedsarkiv

Seneste nyheder

En ny fase kræver nyt fokus

Med en kontrolleret genåbning af daginstitutioner og skoler, bevæger vi os ind i en ny fase af Corona-epidemien og den kommunale krisehåndtering. KOMDIRs hovedbestyrelse deler her nogle af de opmærksomhedspunkter, de hver især arbejder med lige nu

Nytårshilsen 2020

”År 2020 er blevet et afgørende tidspunkt for Danmark, selvom det er langt ude i fremtiden”
Sådan skrev Jyllands Posten tilbage i 2011, dengang vi alle – både offentlige og private aktører - formulerede 2020-planer, der skulle kulminere i blandt andet vækst og fremgang og et grønnere Danmark. Siden hen er 2020 mange steder blevet streget over og erstattet af nye tal og justerede planer, men avisen har dog stadig ret. 2020 kan blive et ganske afgørende tidspunkt for Danmark og de danske kommuner.

Nyhedsbrev september 2019

’Mens vi venter’ kunne godt have været overskriften på dette nyhedsbrev. For siden den nye hovedbestyrelse tiltrådte i maj, har vi ventet på udfaldet af et folketingsvalg; Vi har ventet på en regering og et regeringsgrundlag, der viste sig at være et forståelsespapir; Vi har ventet på en ny departementschef i Finansministeriet og på en finansministers økonomiaftale. Og nå ja, I har naturligvis også ventet spændt på dette nyhedsbrev. Når overskriften alligevel er blevet en anden, skyldes det, at vi hverken i kommunerne eller i KOMDIRs hovedbestyrelse blot har siddet og ventet – tværtimod.

Niels Nybye Ågesen ny formand for KOMDIR

Niels Nybye Ågesen fra Vejle blev valgt som ny formand for Kommunaldirektørernes forening, KOMDIR, på foreningens generalforsamling fredag d. 3. maj. Ågesen afløser Roskildes kommunaldirektør Henrik Kolind, der takker af efter fire år som formand.

Offentlig ledelse sat på spidsen

Regeringen har netop fremlagt et udspil til en ledelses- og kompetencereform. Det er positivt, at regeringen med reformen ønsker at sætte fokus på hvordan, der skabes bedre ledelse i den offentlige sektor. Vi bakker op om at understøtte udviklingen af ledelse og kompetencer i den offentlige sektor. Men vi må holde fast i, at udgangspunktet faktisk er rigtig godt. Danmark har en af de mest veldrevne offentlige sektorer. Det skyldes indsatsen fra dedikerede ledere og medarbejdere i den offentlige sektor, der hver dag gør en forskel for borgerne.

4 pejlemærker for en sammenhængende offentlig sektor

Nyt debatoplæg fra KOMDIR indbyder til dialog om sammenhængen i den offentlige sektor. Oplægget bygger videre på det tidligere forvaltningspolitiske oplæg fra 2013.
Der er vigtige samfundsmæssige ting på spil – det ønsker vi at invitere os ind i dialogen om.

Nyhedsbrev oktober 2018

I løbet af sommer og sensommer har Hovedbestyrelsen særligt været optaget af de udmeldinger, der er kommet i forbindelse med Ledelseskommissionens rapport.