Mere ledelse - Mindre detailstyring - Bedre velfærd

De fem chefforeninger og KL har udgivet et oplæg og en eksempelsamling om ledelse og mindre detailstyring.

Regeringen har med sit lovprogram og ved åbning af Folketinget i oktober 2023 meldt ud, at den vil gennemføre "den mest omfattende frisættelse af den offentlige sektor i velfærdssamfundets historie".  

Kommunalbestyrelserne og de administrative direktioner i alle kommuner skal finde lokale svar på, hvordan frisættelsen kan realiseres til gavn for borgerne.

De fem kommunale chefforeninger og KL har den 26. oktober 2023 offentliggjort et oplæg med titlen: "Mere ledelse, mindre detailstyring, bedre velfærd" og 14 eksempler på, hvordan forskellige kommuner arbejder med mere ledelse og færre regler og detailstyring.

De fem kommunale chefforeninger er: Kommunaldirektørforeningen, Kommunale Tekniske Chefer, Kommunale Velfærdschefer, Børne- og Kulturchefforeningen samt Økonomidirektørforeningen.

Læs oplægget https://www.komdir.dk/sites/default/files/2023-10/KL%20MERE%20MINDRE%20…
Læs eksempelsamling https://www.komdir.dk/sites/default/files/2023-10/KL%20Mere%20mindre%20…