Nytårshilsen 2020

”År 2020 er blevet et afgørende tidspunkt for Danmark, selvom det er langt ude i fremtiden”
Sådan skrev Jyllands Posten tilbage i 2011, dengang vi alle – både offentlige og private aktører - formulerede 2020-planer, der skulle kulminere i blandt andet vækst og fremgang og et grønnere Danmark. Siden hen er 2020 mange steder blevet streget over og erstattet af nye tal og justerede planer, men avisen har dog stadig ret. 2020 kan blive et ganske afgørende tidspunkt for Danmark og de danske kommuner.

Grøn omstilling kræver lokal fleksibilitet
Danmark fik i 2019 sin første klimalov 
nogensinde og i løbet af foråret skal den lov omsættes til konkrete handleplaner, der skal sikre, at Danmark er klimaneutralt i 2050.

I kommunerne er vi for længst gået i gang med det grønne arbejde. Vi håndterer hver dag alt fra varme til vand og veje og affald – og vi udvikler hele tiden nye og bedre, grønne løsninger. Vi kender hver især vores kommuner, vores borgere og vores erhvervsliv og de muligheder og løsninger, der kan skabe de nødvendige resultater lige netop hos os.

Vi er i kommunerne klar til at påtage os et endnu større ansvar for den grønne omstilling. De gode løsninger kræver dog fleksibilitet i både rammer og økonomi samt tillid til det kommunale selvstyre, og i KOMDIRs hovedbestyrelse vil vi kæmpe for, at dét budskab tages med ind i de politiske forhandlinger i 2020.

 

Nærhed og den nødvendige frihed
I sin første åbningstale som statsminister talte Mette Frederiksen netop om tilliden til det kommunale selvstyre, om tilliden til medarbejderne og medarbejdernes faglighed, og om tilliden til at den lokale ledelse løser de problemer, der måtte opstå undervejs – ikke politikerne på Christiansborg.

Det var svært at få armene ned oven på den udmelding – også selv om den samtidig indebar en løftet pegefinger til de kommunale topchefer og en advarsel om ikke selv at indføre de regler og aftjekningsark, der fjerner fokus fra fagligheden.

I KOMDIR bakker vi op om tankerne bag Mette Frederiksens nærhedsreform og ser frem til at indgå i arbejdet med at omsætte åbningstalen til konkret virkelighed i kommunerne. Det er afgørende for os, at vi får frigjort fagligheden på en måde, hvor den enkelte kommune fortsat kan indrette sig, så det giver bedst mening for den enkelte kommunes udfordringer, borgere, kultur og værdier. Central styring skal nødig afløses af standardløsninger, for når det kommer til vores 98 kommuner er one size fits all sjældent et godt køb.

Vi ved endnu ikke, hvornår nærhedsreformen begynder at tage form eller hvilken form, den overhovedet kommer i, men i KOMDIRs hovedbestyrelse har vi taget de første snakke med relevante parter og kommer også til at banke på flere døre i de kommende måneder. Vi vil også gerne tage snakkene i KOMDIRs kredse, men ser frem til, at der her i 2020 kommer noget mere konkret at tale om.

 

Større sammenhæng og færre benspænd for borgerne
I 2020 ser vi formentlig – forhåbentlig – også en ny hovedlov, der skal erstatte nogle af de mange og modsatrettede sektorlove, der præger social- og beskæftigelsesområdet. En hovedlov, der skal gøre op med junglen af regler – men også en hovedlov, der har været så længe undervejs, at den måske ikke længere følger den oprindelige sti.

Ni frikommuner har igennem de seneste par år gjort sig deres erfaringer med at skabe større sammenhæng og færre benspænd for borgerne og i KOMDIRs hovedbestyrelse håber vi, at Christiansborg i høj grad vil læne sig op af den viden og erfaring, der er opbygget i blandt andet frikommunerne, og lytte til deres anbefalinger. To ud af de ni frikommuner er repræsenteret i KOMDIRs hovedbestyrelse, hvilket sikrer os både indblik og en mulig stærk stemme ind i det fortsatte lovarbejde.

 

Tre indsatsområder tegner 2020
En grøn omstilling med plads til lokal bæredygtig ledelse, en nærhedsreform med tillid til det kommunale selvstyre og en hovedlov, der skal skabe sammenhæng for borgerne – det er altså nogle af de nedslag, der kan gøre 2020 til et afgørende tidspunkt for Danmark og nogle af de punkter, der vil være på dagsordenen hos KOMDIRs hovedbestyrelse i løbet af året.

Emnerne ligger helt i tråd med de tre indsatsområder for KOMDIR, den nye hovedbestyrelse vedtog i efteråret 2019 og som har gennemsyret og vil gennemsyre bestyrelsens arbejde:

KOMDIR vil arbejde for at styrke lokaldemokratiet og kommunestyret – og derigennem tilliden til det offentlige

KOMDIR vil arbejde for at udvikle kommunernes rammevilkår, så vi sikrer den lokale velfærd – også i morgen

KOMDIR vil sikre bedre sammenhæng for borgerne, når de møder den offentlige sektor

Med udgangspunkt i de tre indsatsområder har KOMDIRs hovedbestyrelse deltaget i den offentlige debat i 2019 – både som kilder i pressen, som forfattere til diverse læserbreve og indlæg, og som debattører på mange og meget forskellige scener.

 

Stærke samtaler og samarbejder
Vi har brugt den offentlige stemme, vi har som kommunale topchefer, men vi har i endnu højre grad dyrket de gode samtaler og samarbejder
med blandt andet KL’s ledelse, ministeriernes departementschefer og øvrige topchefer, m.fl. Netop de samtaler og samarbejder vil vi også vægte i 2020, for det afgørende for KOMDIR er ikke blot at blive hørt, men snarere at vores viden og erfaring deles i de rette fora.

Viden skal dog ikke kun deles ud af til – den er også værd at dele blandt os, og derfor bad vi i efteråret om eksempler på jeres arbejde med demokratisk dialog med henblik på at dele eksemplerne med hinanden. KOMDIR-sekretariatet er i færd med at læse og samle al materialet i et overskueligt format.

Hovedbestyrelsens ønske om at styrke videndeling handler dog ikke alene om demokratisk dialog og store dataindsamlinger. Tværtimod opfordrer vi alle til generelt at dele den viden og erfaring, der opsamles i hverdagen. Jeg læser selv med stor interesse, når kollegaer deler refleksioner og resultater på LinkedIn eller andre medier, og forsøger også selv at dele mit under #KOMDIR.

 

Arrangementer og konferencer i 2020 Samarbejdet med KL var i særlig grad et fokusområde i 2019 og vil også være det i 2020. Vi er i hovedbestyrelsen kommet med vores input og anbefalinger til alt fra arbejdsgrupper til arrangementer i KL, og fra KL’s side har vi oplevet en stor interesse for både ord og deltagelse. Tag endelig fat i jeres kredsrepræsentanter, hvis I har ideer eller kommentarerer, der skal med ind i samarbejdet.

KOMDIR er også selv arrangør af diverse arrangementer og konferencer. I februar og marts arrangerer vi sammen med Forum en række debatmøder med den bogaktuelle Kurt Klaudi Klausen, i februar står næstformand Eik Møller også for en vidensalon ifm. Velfærdens Innovationsdag, i marts arrangerer vi sammen med KL et oplæg ifm. KL’s topmøde, til sommer inviterer vi alle til KOMDIRs sommerkonference og i forbindelse med folkemødet på Bornholm overvejer vi også selv at moderere én eller flere debatter.

Jeg vil gerne opfordre jer alle til at deltage i arrangementerne – I skal naturligvis nok få særskilt information herom senere – men jeg vil også gerne opfordre jer til løbende at byde ind med ideer til emner og oplægsholdere, så vi kan forblive relevante for jer.

 

Med ønsket om et godt 2020,

Niels Ågesen Formand, Kommunaldirektørforeningen, #KOMDIR