KOMDIR holdt oplæg på verdens største konference for kommunaldirektører

KOMDIR var repræsenteret på årets ICMA-konference i Kansas City, Missouri.

KOMDIR v/ Kommunaldirektør Per Røner, Stevns Kommune, stod for et indlæg om det unikke kommunale samarbejde, som FLIS repræsenterer i Danmark. Per Røner gennemgik de mange muligheder, som systemet giver kommunerne for bl.a. at lave selvstændige analyser til eget brug eller til sammenligning med andre kommuners forbrug på diverse budgetposter. Efterfølgende var de amerikanske tilbagemeldinger bl.a., at et tværkommunalt samarbejde på dette niveau er meget vanskeligt at gennemføre, men absolut noget som de gerne så indført i deres kommuner.

ICMA, som er en amerikansk/canadisk organisation for ca. 9.000 citymanagers m.fl., afholder hvert år en konference, hvor der normalt er mellem 3-4000 deltagere. KOMDIR er medlem af ICMA, og har været repræsenteret i den internationale komité gennem flere år, hvor FLIS bl.a. er blevet omtalt. KOMDIR deltager i de årlige konferencer med en mindre gruppe af sine medlemmer. For yderligere informationer kontakt Kommunaldirektør Per Røner på proener@stevns.dk