Den værdiskabende forvaltning

Den positive forskel for borgere, virksomheder mfl. skal være det, der styrer vores indsats. Vi skal skabe værdi og vælge indsatser og styrings-og målemetoder, der understøtter dette.

Vores omdrejningspunkt skal være at skabe værdi og evidens. Det kræver, at vi kan løsrive os fra omfattende proces- og dokumentationskrav med styring efter faste og målbare mål. I stedet skal vi turde at have blik for andre typer af effekter. Effekter, der gavner borgere og virksomheder og effekter, der prioriterer sammenhæng og helhed og går på tværs af den kommunale opgaveløsning.

Det kræver, at vi som topledere mestrer og prioriterer hele tiden holder fokus på effekt. Det kræver, at vi kender til organisations samlede opgaver, valgte løsninger og prioriteter. Heri ligger også vores ansvar for at vælge og fravælge relevante styrings- og målemetoder og fravælge andre.

Fokus skal holdes på ledelse. Vi skal skabe rum til at udøve ledelse samtidig med, at vi er opmærksomme på dynamik og sammenhæng i den samlede ledelseskæde. Det er en vej til at skabe optimale betingelser for at strategi kan omsættes til synlige resultater.

Digitale løsninger skal være medskabende af værdi. De skal spille ind i fagområdernes reelt anerkendte behov og udfordringer og være en del af løsningsmulighederne fra start.