Skab fælles forståelse

I det andet punkt sætter KOMDIR fokus på, at der skal skabes en fælles forståelse i målformuleringen mellem de forskellige styringshensyn, ligesom fagprofessionerne skal inddrages i højere grad.

Resultaterne – og den gode styring – skabes af den enkelte leder og dennes medarbejdere.

Den faglige indsigt skal i endnu højere grad inddrages både i den politikformulerende fase og den efter følgende implementering, og den kommunale topledelse skal bidrage med at oversætte og fortolke de politiske mål, så de nedbrydes og bliver relevante lokalt.

Da vilkår for opgaveløsning kan ændre sig hen ad vejen, er der samtidigt brug for, at resultatmål er vejledende frem for kontrollerende, så de giver mening for de, som i praksis løser opgaven.

Vi ønsker en tæt og givende dialog med fagprofessionerne, som bør inddrages mere for at skabe reel gennemsigtighed fra opgave til politiske styringsniveau. En forudsætning er dog, at professionerne opgiver monopolet på, hvad der er god faglighed.

Det skal bredt accepteres, at borgerens kvalitetsoplevelser og politikernes kvalitetsønsker er fuldt berettigede synspunkter i udviklingen af resultatorienteret faglighed.

En tilsvarende åbenhed er afgørende for de fremtidige tværgående samarbejder – som eksempelvis folkeskolereformen lægger op til.

Konkluderende er der brug for at fremme den gensidige respekt for interesserne i politikformuleringen, at fremme den fælles forståelse i målformuleringen mellem de forskellige styringshensyn (økonomi og faglighed), at inddrage fagprofessionerne i højere grad og fremme den gensidige faglige respekt på tværs.