Sæt borgeren i centrum

Oplæggets tredje centrale punkt er, at borgeren skal i centrum. Det vil sige, at der skal tages stilling til hver enkelt borger ud fra en opfattelse af, at alle er forskellige og har forskellige behov.

Vi skal blive bedre til at løse opgaverne sammen med borgeren. Borgeren er ekspert i sit eget liv, men når vi ønsker, at borgeren skal tage mest muligt ansvar selv, kræver det lydhørhed.

Vi bør differentiere vores indsats, så den matcher den enkeltes forudsætninger og kompetencer. Samtidigt skal enhver indsats også have til formål at forbedre den enkeltes forudsætninger og kompetencer – og dermed evnen til tage ansvar for eget liv.

Forskellighed i indsatsen er en uomgængelig konsekvens af denne tilgang.

Vi spiller som kommuner kun en mindre rolle i borgernes liv, hvorfor også private serviceudbydere og de tusindvis af foreninger og frivillige organisationer er helt centrale parter at inddrage, når vi træffer beslutninger.

Det bør med andre ord være et krav at afdække, hvad der ud fra såvel borgernes som medarbejdernes virkelighed giver mest mening, før vi formulerer politikker og resultatmål.

Samtidigt er der et grundlæggende behov for, at vi som kommuner bliver bedre til at lære af hinanden. De pejlemærker, som Produktivitetskommissionen arbejder med, kan naturligvis debatteres, men der kan ikke stilles spørgsmålstegn ved, at vi kan opnå store gevinster ved at lære af de bedste.

Det samme gælder, når vi orienterer os mod det øvrige samfund. Innovationsledelse på topchefniveau er et centralt element i forvaltningspolitikken.

Den innovative forvaltning inviterer mange forskellige aktører ind og deler ansvaret for service gennem samproduktion med borgerne selv, civilsamfundet, frivillige og foreninger.

Det medfører en risiko for, at den traditionelle styringstilgang, med fokus på kontrakter og målinger, spiller fallit.

I stedet for er der brug for en enkel styringsmodel, og et samarbejde baseret på tillid og interaktiv netværksledelse. Det kræver forandringsparathed og mest af alt mod og åbenhed fra os, de offentlige topchefer.